• upload_b63f361_kalliokuva_1920.jpg
  • FCG Architects

FCG Finnish Consulting Group - projektisivustoja

Pääset tutustumaan FCG:n ajankohtaisiin hankkeisiin alla olevista kuvakkeista.

Kaavahankkeita

Karstula – Koiramäki

Tavoitteena on laatia alueelle oikeusvaikutteinen tuulivoimaosayleiskaava, jonka perusteella rakennusluvat tuulivoimaloille voidaan myöntää.

Saarijärvi – Holingonvuori

Tavoitteena on laatia alueelle oikeusvaikutteinen tuulivoimaosayleiskaava, jonka perusteella rakennusluvat tuulivoimaloille voidaan myöntää.

Saarijärvi – Haapalamminkangas

Tavoitteena on laatia alueelle oikeusvaikutteinen tuulivoimaosayleiskaava, jonka perusteella rakennusluvat tuulivoimaloille voidaan myöntää.

Saarijärvi – Soidinmäki

Tavoitteena on laatia alueelle oikeusvaikutteinen tuulivoimaosayleiskaava, jonka perusteella rakennusluvat tuulivoimaloille voidaan myöntää.