FCG MAPGETS – Mallinna mahdollisuutesi

FCG MAPGETS on visuaalinen ja avoin 3D-sovelluskehitysalusta, joka hyödyntää paikkatietoaineistoja tietojen näyttämisessä.

MAPGETS sisältää paikkatietoaineistot koko maailmasta, kuten kartat, reitit, varastot, kiinteistöt, kaavat, kadut ja palvelut. MAPGETSia voi käyttää monipuolisesti esimerkiksi alueidenkäytön, omaisuudenhallinnan ja prosessinhallinnan sovellusten alustana. Sovellusten tyypillisiä käyttäjiä ovat kaupungit ja kunnat sekä teollisuusyritykset ja näiden asiakkaat.

FCG MAPGETSin hyötyjä

  • 3D- eli kolmiulotteinen sovelluskehitysalusta avaa uudenlaiset mahdollisuudet esittää tiedot visuaalisesti
  • reaaliaikainen tietojen päivittyminen
  • perustuu avoimeen realXtend-lähdekoodiin, ei sitoutumista tiettyihin järjestelmätoimittajiin
  • toimii selaimessa, käyttö ei edellytä asennuksia tai paikkatieto-ohjelmien osaamista

Taustaorganisaatio

FCG MAPGETS-sovelluskehitysalustan omistaa FCG City Portal Oy, jonka FCG Finnish Consulting Group ja Adminotech Oy ovat perustaneet yhdessä.

Lue lisää FCG MAPGETSista osoitteesta info.mapgets.com

http://www.mapgets.com

contacts a mapgets.com