Miten parantaa resurssitehokkuutta ja lisätä kotimaisen uusiutuvan energian hyödyntämistä vanhassa kaupunginosassa?

Teemaryhmät

Hankkeessa kootaan neljä teemaryhmää, jotka lähestyvät Rantakylä-Utran energia- ja resurssitehokkuutta eri näkökulmista. Nämä ovat:

  1. Kiinteistöenergia: rakennuskannan energiatehokkuuden parantaminen ja keinot
  2. Lähienergia: kotimaisten uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen alueella
  3. Liikkuminen ja kaupunkirakenne: jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen houkuttelevuus ja edistäminen
  4. Digitalisointi: energia- ja resurssitehokkuuteen vaikuttavat digitaaliset palvelut ja tietotekniset ratkaisut.

Ryhmät koostetaan paikallisista asiantuntijoista, asukkaista sekä yritysten ja muiden kiinnostuneiden tahojen edustajista. Ryhmien kokoontumiset ovat 6. - 7.6. sekä 11. - 12.10.2016. 

Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan, ota yhteyttä! Ryhmiin ilmoittautuminen: Samuli Salo, puh. 050 3109622, etunimi.sukunimi [at] jns.fi.   Ilmoita viestissäsi, mihin ryhmään haluaisit osallistua.

Järjestäjinä toimivat Joensuun kaupunki ja FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.

Assat3