Ekologinen Veikkolanpuro Kirkkonummi

Korkealuokkainen ja ekologinen uusi asuntoalue sijaitsee Kirkkonummen Veikkolan taajamakeskustassa Kalljärven rannalla. Alue kytkeytyy taajaman palveluihin ja rajautuu urheilupuistoon. Virkistysalue hiihtolatuineen ja asukkaille yhteinen uimaranta rantasaunoineen tarjoaa erinomaiset edellytykset viihtyisälle asumiselle.

Laadimme Veikkolanpuron korkealuokkaisen ja ekologisen asuntoalueen konseptisuunnittelun ja asemakaavoituksen. Alueen hulevesijärjestelmä tukeutuu keskeiseen puro- ja kosteikkouomaan. Liito-oraville on tarjolla uusia pesäpönttöjä ja asukkaille laadukkaat leikkipuistotoiminnat. Kortteleihin sijoittuu monimuotoista asumista niin kutsutuista mummonmökkikortteista yksittäisiin luksusasuntoihin järvinäkymin.

Asuntoalueen visio- ja kaavoitussuunnittelun rinnalla olemme laatineet laadittu katu- ja kunnallistekninen yleissuunnitelman sekä lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet. Korttelialueet on jaettu kokonaisuuksiin, jolle on omat rakentamistapaohjeet, materiaalit ja värisävyt. Alueelle rakentuu kodit noin 300 uudelle asukkaalle.