Manner-Naantalin keskustataajama

Naantalissa yhdistyvät historialliset perinteet ja merellinen ympäristö moderneihin kaupunkitoimintoihin. Yhdessä ne muodostavat kiehtovan ja omaleimaisen kaupunkikuvan.

Laadimme suunnitelman Manner-Naantalin keskustataajaman täydennysrakentamista sekä alueen osayleiskaavan. Osayleiskaavan tavoitteena oli lisätä Naantalin kilpailukykyä elinvoimaisena ja houkuttelevana asuinpaikkana ja yritysten sijaintipaikkana. 

Suunnittelussa otimme huomioon nykyisten ja uusien asukkaiden ja yritysten tarpeet. Uusia rakentamisen paikkoja tutkimme 3D-tietomallilla, jossa voidaan näyttää laajojen alueiden täydennysrakentamispaikat ja volyymit. Tietomallilla saadaan kartoitettua tarkka asukasluku- ja pysäköintitarve kortteleittain ja jopa tonteittain.

Osayleiskaava luo edellytykset kasvun toteutumiselle suunnittelualueella noin 2500–3000 asukkaalle. Mitoituksessa varaudutaan uusien asuntojen rakentamiseen noin 5000–6000 asukkaalle, koska huomioon on otettava asumisväljyyden kasvu ja riittävien vaihtoehtoehtojen turvaaminen. Maankäyttöratkaisut edistävät myös työpaikkaomavaraisuuden lisäämistä sekä Naantalin ostovoiman kohdentaminen entistä paremmin omaan kaupunkiin