Heikki Rajasalo

Toimitusjohtaja, FCG Smart Transportation, Helsinki

Millaisia kohteita suunnittelet

Autan kuntia siirtymään käyttämään ja luomaan omia älykaupunkipalveluita, suunnitteluryhmiä julkaisemaan tietomallipohjaisia suunnitelmia verkkopohjaisessa ympäristössä ja muita suunnitteluun vaikuttavia tahoja käyttämään virtuaaliympäristöjä suunnittelun tukena. Työskentelen julkisen sektorin kaupunkikehittämisen, suunnittelun ja rakentamisen kohteiden kuten koulujen, teknisiä laitosten sekä teiden ja väylien parissa maalla ja merellä eri puolilla Suomea. Yksityisen sektorin asiakkainamme on hyvin monenlaisia asumisen ja teollisuuden kohteita. Lisäksi älyliikenne tulee jatkossa osaksi kaupunkisuunnittelua. 

Millaisten materiaalien, ratkaisujen tms. parissa mieluiten työskentelet

Työskentelen mieluiten tuotteiden ja palveluiden kehittämisen ja innovaatiotoiminnan parissa.
Käytännössä se tarkoittaa ihmisten tarpeiden ja teknologian yhdistämistä. Kehittämisessä käytetään erilaisia menetelmiä, mikä helpottaa suunnittelun vaiheistamista ja projektointia.

Mieleenpainuvin työsi, jonka olet tehnyt

Tämä työ, jota juuri nyt teen sekä tekniset onnistumiset merenkulkuun liittyvillä alueilla.

heikki.rajasalo a fcg.fi

Rajasalo Heikki

"Autan kuntia siirtymään käyttämään ja luomaan omia älykaupunkipalveluita, suunnitteluryhmiä julkaisemaan tietomallipohjaisia suunnitelmia verkkopohjaisessa ympäristössä ja muita suunnitteluun vaikuttavia tahoja käyttämään virtuaaliympäristöjä suunnittelun tukena."
- Heikki Rajasalo