Kuntatalo 1

Työmpäristöjen kehittäminen

Tilat viestivät yrityksen ja organisaation arvoista ulospäin asiakkaille. Tilajako, pintamateriaalit, valaistus ja kalusteet kertovat siitä, mikä on yrityksenne tai työyhteisönne tarina. 

Tavoittelemme jokaisessa projektissa omaleimaista kokonaistunnelmaa, joka syntyy hyvästä tilamitoituksesta, tarkkaan valituista materiaaleista ja viimeistellyistä detaljeista. Kauniit, nykyaikaiset ja toimivat tilat antavat vireyttä työhön ja edesauttavat mutkattoman yhteishengen syntymistä. 

Lähdemme suunnittelussa aina käyttäjien ja organisaation tavoitteista. Kukin projekti suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisesti. 

Työskentelymme on monialaista, ratkaisukeskeistä ja analyyttistä. Pyrimme ratkaisuihin, jotka kestävät aikaa ja vastaavat tulevaisuuden tarpeisiin.

Käytämme palvelumuotoilun keinoja hakiessamme ratkaisuja tilasuunnitteluun. Työpajoilla, haastatteluilla ja esimerkiksi pelillisillä työskentelytavoilla keräämme arvokasta tietoa suunnittelua ohjaamaan.

Anatomiasali Tekstilla Kuntatalo Tekstilla Karkkilan Sosiaali Ja Terveyskeskus Tekstilla