Ingå kommun strategiska generalplan

På kommunens fastland planeras strategisk generalplan. Avsikten med planeringen är att uppdatera den tidigare utfärdade generalplanen för fastlandet.

Samtidigt granskas delgeneralplanen för inre skärgården som en skild process.


Planutkastmaterial

Planutkastkarta / Kaavaluonnoskartta
9.9 MB, päivitetty 8.11.2012
Bemärkningar / Määräykset
83 KB, päivitetty 8.11.2012
Planutkastbeskrivning
5.4 MB, päivitetty 8.11.2012
Dimensionering / Mitoitus
4.8 MB, päivitetty 9.11.2012


Myndighetsutlåtandena över planutkastet

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland
3.1 MB, päivitetty 3.4.2013
Nylands förbund
3.9 MB, päivitetty 3.4.2013
Museiverket
1 MB, päivitetty 3.4.2013
Västra Nylands landskapsmuseum
947 KB, päivitetty 3.4.2013
Fingrid
1.7 MB, päivitetty 3.4.2013
Västra Nylands räddningsverk
31 KB, päivitetty 3.4.2013
Forststyrelsen
2 MB, päivitetty 3.4.2013
Ingå-Sjundeå Miljöförening rf samt Nylands distrikt vid Finlands naturskyddsförbund
159 KB, päivitetty 3.4.2013
Helsingforstraktens ornitologiska förening
99 KB, päivitetty 3.4.2013
Ingå byggnads- och miljönämnden
2.5 MB, päivitetty 3.4.2013
Lojo stad
577 KB, päivitetty 3.4.2013


Tillägsinformation ger

planläggningschef
Sten Öhman
sten.ohman a inga.fi
tel. 09 295 15333

projektchef
Anssi Savisalo
anssi.savisalo a fcg.fi
tel.  050 394 7115


Planeringens gång till planförslag

Planeringens gång till planförslag
348 KB, päivitetty 3.4.2013


Program för deltagande och bedömning

Program för deltagande och bedömning
1.1 MB, päivitetty 5.9.2012


Markanvändningsstrategi 2035

Strategikartan som png (A3)
551 KB, päivitetty 5.9.2012


Fullmäktige 24.3.2011

Rapporten som pdf
233 KB, päivitetty 7.9.2012


Fullmäktige 24.3.2011


Markpolitiskt program

Markpolitiskt program som pdf
174 KB, päivitetty 7.9.2012


Fullmäktige 24.3.2011

Inkoon kunnan strateginen yleiskaava

Kunnan manneralueille laaditaan strategista yleiskaavaa. Kaavan tavoitteena on päivittää aiemmin laadittu manneralueiden yleiskaava.

Samaan aikaan on käynnissä erillinen saaristo- ja rannikkoalueiden yleiskaavan tarkistustyö.


Kaavaluonnosaineisto

Planutkastkarta / Kaavaluonnoskartta
9.9 MB, päivitetty 8.11.2012
Bemärkningar / Määräykset
83 KB, päivitetty 8.11.2012
Kaavaluonnosselostus
5.4 MB, päivitetty 8.11.2012
Dimensionering / Mitoitus
4.8 MB, päivitetty 9.11.2012


Kaavaluonnoksesta saadut viranomaislausunnot

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
3.1 MB, päivitetty 3.4.2013
Uudenmaan liitto
3.9 MB, päivitetty 3.4.2013
Museovirasto
1 MB, päivitetty 3.4.2013
Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo
951 KB, päivitetty 3.4.2013
Fingrid
1.7 MB, päivitetty 3.4.2013
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
31 KB, päivitetty 3.4.2013
Metsähallitus
2 MB, päivitetty 3.4.2013
Inkoon-Siuntion Ympäristöyhdistys ry sekä Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri
162 KB, päivitetty 3.4.2013
Helsingin seudun lintutieteellinen yhdistys
99 KB, päivitetty 3.4.2013
Inkoon rakennus- ja ympäristölautakunta
2.5 MB, päivitetty 3.4.2013
Lohjan kaupunki
577 KB, päivitetty 3.4.2013


Lisätietoja hankkeesta

kaavoituspäällikkö
Sten Öhman
sten.ohman a inga.fi
puh. 09 295 15333

projektipäällikkö
Anssi Savisalo
anssi.savisalo a fcg.fi
puh. 050 394 7115


Suunnittelun kulku kaavaehdotukseksi

Suunnittelun kulku kaavaehdotukseksi
348 KB, päivitetty 3.4.2013


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
1.1 MB, päivitetty 5.9.2012


Maankäyttöstrategia 2035

Strategiakartta png-muodossa (A3)
551 KB, päivitetty 5.9.2012


Kunnanvaltuusto 24.3.2011

Raportti pdf-muodossa
220 KB, päivitetty 7.9.2012


Kunnanvaltuusto 24.3.2011


Maapoliittinen ohjelma

Maapoliittinen ohjelma pdf-muodossa
174 KB, päivitetty 7.9.2012


Kunnanvaltuusto 24.3.2011