Kattiharjun tuulivoimapuiston osayleiskaava, Isokyrö

Prokon Wind Energy Finland Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Pohjanmaalle, Laihian ja Isonkyrön kuntien alueelle. Kattiharjun tuulivoimapuiston alueelle tullaan suunnitelmien mukaan rakentamaan enintään 75 tuulivoimalaa. Voimaloista 30 kpl sijaitsee Laihian kunnassa ja 45 kpl Isonkyrön kunnassa. Kattiharjun tuulivoimapuiston osayleiskaava-alueen koko on noin 4450 hehtaaria, josta Isoonkyröön sijoittuu noin 2820 ha.

Kaavaa laativa konsultti on FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Kattiharjun tuulivoimapuiston osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77a §:n mukaisesti siten, että sitä voidaan käyttää tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja sen hyväksyy Laihian kunnanvaltuusto omalta osaltaan ja Isonkyrön kunnanvaltuusto omalta osaltaan. Osayleiskaava ei ole kuntien yhteinen osayleiskaava.

Kattiharjun tuulivoimapuiston ympäristövaikutukset selvitetään ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (458/1994)
ja sen muutoksen (258/2006) mukaisessa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA-menettely).

Ympäristövaikutusten arviointiin liittyvä aineisto:

www.ymparisto.fi/kattiharjutuuliYVA

Aineistot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kattiharju OAS Isokyrö tark 1 12 2014
2.6 MB, päivitetty 22.12.2014

Tuulivoimayleiskaavan luonnos

Kattiharju Isokyrö luonnos 1 12 2014
11.6 MB, päivitetty 22.12.2014
Kattiharju Isokyrö luonnos määräykset 1 12 2014
26 KB, päivitetty 22.12.2014
Kattiharju Isokyrö TOYK valmisteluvaihe 1 12 2014
10.4 MB, päivitetty 22.12.2014
Kattiharju Isokyrö luonnos apukartta 1 12 2014
6.4 MB, päivitetty 30.1.2015

Kaavaselostuksen liitteet

Kattiharju 75 WTG melu- ja varjostusmallinnusten selvitys
5.1 MB, päivitetty 22.12.2014
Kattiharjun valokuvasovitteet ja nNkymäalueanalyysi 75xN131xHH144 11.11.2014 osa A
6.8 MB, päivitetty 22.12.2014
Kattiharjun valokuvasovitteet ja näkymäalueanalyysi 75xN131xHH144 11.11.2014 osa B
6.9 MB, päivitetty 22.12.2014
Kattiharju Isokyrö OAS palaute yhteenveto
86 KB, päivitetty 22.12.2014

Tausta-aineisto 

Tapahtumat

Osayleiskaavaluonnos on nähtävänä 7.1.–9.2.2015 Isonkyrön kunnanviraston neuvonnassa osoitteessa Pohjankyröntie 136 ja kunnan nettisivuilla www.isokyro.fi. Lisätietoja saa tekniseltä osastolta.

Osayleiskaavaluonnoksesta annettavat mahdolliset mielipiteet on toimitettava Isonkyrön elinkeino- ja kaavoitusjaostolle (os. Pohjankyröntie 136, 61500 Isokyrö) tai sähköpostitse osoit-teeseen isokyro a isokyro.fi viimeistään 9.2.2015 klo 16.00 mennessä. 

Lisätiedot

Isokyrön kunta

tekninen johtaja
Juha Försti
puh. 040 774 9087
juha.forsti a isokyro.fi 

Osayleiskaavojen laadinnasta vastaa

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

suunnittelija, ins. AMK                YKS - 585                                            Susanna Paananen
puh 044 704 6280 susanna.paananen a fcg.fi

Tuulivoimapuistohankkeesta lisätietoja saa hankkeesta vastaavalta: 

PROKON Wind Energy Finland Oy

projektipäällikkö
Juha Keisala
puh 040 046 9059  j.keisala a prokon.net