Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus Kyrööntien alueella

Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen tavoitteena on päivittää alueen maan-käyttö uuden keskustan osayleiskaavan mukaiseksi liike-elämän tarpeet huomioi-den. Kaavan tavoitteena on myös mahdollistaa alueelle päiväkodin rakentaminen sekä päivittää alueen liikennejärjestelyjä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 24.4.2017 – 12.5.2017 välisenä aikana.

2017-3-13 Osallistusmis- ja arviointisuunnitelma
2.3 MB, päivitetty 23.4.2017

Tapahtumat:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville 24.4.2017 – 12.5.2017 väliseksi ajaksi Isonkyrön kunnanvirastoon osoitteeseen Pohjankyröntie 136, 61500 Isokyrö .

Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on mahdollisuus nähtävilläoloaikana esittää mielipiteensä nähtävillä olevasta aineistosta. Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 12.5.2017 mennessä Isonkyrön kunnanvirastoon (os. Elinkeino – ja kaavoitusjaosto, Pohjankyröntie 136, 61500 Isokyrö) tai sähköpostitse osoitteeseen isokyro a isokyro.fi.

Lisätiedot:

ISONKYRÖN KUNTA

tekninen johtaja
Juha Försti
puh. 040 774 9087
juha.forsti a isokyro.fi 

Asemakaavan laadinnasta vastaa:

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

projektipäällikkö
Susanna Paananen, Ins.Amk       
Puistokatu 2 A
40100 Jyväskylä
puh: 044 704 6280
susanna.paananen a fcg.fi