Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus Kyrööntien alueella

Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen tavoitteena on päivittää alueen maankäyttö uuden keskustan osayleiskaavan mukaiseksi liike-elämän tarpeet huomioiden. Kaavan tavoitteena on myös mahdollistaa alueelle päiväkodin rakentaminen sekä päivittää alueen liikennejärjestelyjä.

Valmisteluaineisto asetetaan nähtäville 30.11.2017 - 5.1.2018 väliseksi ajaksi.

Kaavaluonnos:

2017-10-30 Kyrööntie KAAVALUONNOS_kaavakarta
2.5 MB, päivitetty 26.10.2017
2017-10-30 Isokyro keskusta kaavaselostus VALMISTELUVAIHE
4.1 MB, päivitetty 26.10.2017
2017-3-13 Osallistusmis- ja arviointisuunnitelma
2.3 MB, päivitetty 23.4.2017
Lapinmäen asemakaavan liikenneselvitys, Sito Oy 2017
1.9 MB, päivitetty 29.3.2017
Hulevesiselvitys
1.8 MB, päivitetty 26.10.2017
Yleissuunnitelmakartta_HULEVESISELVITYS
2.8 MB, päivitetty 26.10.2017

Tapahtumat:

Valmisteluaineisto asetetaan nähtäville 30.11.2017 – 5.1.2018 väliseksi ajaksi Isonkyrön kunnanvirastoon osoitteeseen Pohjankyröntie 136, 61500 Isokyrö sekä kunnan kotisivuille osoitteeseen www.isokyro.fi.

Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on mahdollisuus nähtävilläoloaikana esittää mielipiteensä nähtävillä olevasta aineistosta. Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 5.1.2018 mennessä Isonkyrön kunnanvirastoon (os. Elinkeino – ja kaavoitusjaosto, Pohjankyröntie 136, 61500 Isokyrö) tai sähköpostitse osoitteeseen isokyro a isokyro.fi.

Lisätiedot:

ISONKYRÖN KUNTA

tekninen johtaja
Jukka Kosonen
puh. 044 269 8192
jukka.kosonen a isokyro.fi 

Asemakaavan laadinnasta vastaa:

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

projektipäällikkö
Susanna Paananen, Ins.Amk       
Puistokatu 2 A
40100 Jyväskylä
puh: 044 704 6280
susanna.paananen a fcg.fi