Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus Kyrööntien alueella

Suunnittelualue sijaitsee valtatien 18 varrella Kyrööntien molemmin puolin.

Suunnittelualueen keskiosassa sijaitsee koulu piha-alueineen, muilta osin alue on pääosin viljelykäytössä olevaa peltoa ja metsäaluetta.

Alueelle laadittavan asemakaavan tavoitteena on päivittää alueen maankäyttö uuden keskustan osayleiskaavan mukaiseksi liike-elämän tarpeet huomioiden. Kaavan tavoitteena on myös mahdollistaa alueelle päiväkodin rakentaminen sekä päivittää alueen liikennejärjestelyjä.

Ehdotusaineisto asetetaan nähtäville 5.3. – 4.4.2018 väliseksi ajaksi.

Kaavaehdotus:

2018-02-05 Isokyrö - keskusta kaavaselostus EHDOTUS
7.8 MB, päivitetty 1.3.2018
2018-2-5 Osallistusmis- ja arviointisuunnitelma
2.5 MB, päivitetty 6.3.2018
Lapinmäen asemakaavan liikenneselvitys, Sito Oy 2017
1.9 MB, päivitetty 29.3.2017
Hulevesiselvitys
1.8 MB, päivitetty 26.10.2017
Yleissuunnitelmakartta_HULEVESISELVITYS
2.8 MB, päivitetty 26.10.2017

Tapahtumat:

Ehdotusaineisto asetetaan nähtäville 5.3. – 4.4.2018 väliseksi ajaksi Isonkyrön kunnanvirastoon osoitteeseen Pohjankyröntie 136, 61500 Isokyrö sekä kunnan kotisivuille osoitteeseen www.isokyro.fi.

Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on mahdollisuus nähtävilläoloaikana jättää nähtävillä olevasta aineistosta muistutus.

Kirjalliset muistutukset tulee toimittaa viimeistään 4.4.2018 mennessä Isonkyrön kunnanvirastoon (os. Elinkeino – ja kaavoitusjaosto, Pohjankyröntie 136, 61500 Isokyrö) tai sähköpostitse osoitteeseen isokyro a isokyro.fi.

Lisätiedot:

ISONKYRÖN KUNTA

tekninen johtaja
Jukka Kosonen
puh. 044 269 8192
jukka.kosonen a isokyro.fi 

Asemakaavan laadinnasta vastaa:

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

projektipäällikkö
suunnitteluarkkitehti
Tuomo Järvinen
puh. 040 753 1524
tuomo.jarvinen a fcg.fi

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Puistokatu 2 A
40100 JYVÄSKYLÄ