KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 601 PYSÄKKITIELLÄ

Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen tavoitteena on osoittaa kunnan omistamalle maa-alueelle keskustan palveluihin tukeutuvaa rivitaloasumista. Tonttien kokoa on tarkoitus kasvattaa. Kaavalla osoitetaan alueelle myös kaksi AL-tonttia.

Asemakaavan muutos ja laajennus koskee korttelissa 601 kiinteistöä RN:o 152-416-2-201.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 20.10 - 3.11.2016 välisenä aikana.


2016-10-10 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
1.4 MB, päivitetty 19.10.2016

Tapahtumat:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyyttä koskevat mielipiteet tulee toimittaa kuulemisaikana kirjallisesti Isonkyrön kunnanvirastoon (os. Elinkeino – ja kaavoitusjaosto, Pohjankyröntie 136, 61500 Isokyrö) tai sähköpostitse osoitteeseen isokyro a isokyro.fi, viimeistään 3.11.2016

YHTEYSTIEDOT:

ISONKYRÖN KUNTA

tekninen johtaja
Juha Försti
puh. 040 774 9087
juha.forsti a isokyro.fi 

Asemakaavan laadinnasta vastaa

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

projektipäällikkö
Susanna Paananen, Ins.Amk       
Puistokatu 2 A
40100 Jyväskylä
puh: 044 704 6280
susanna.paananen a fcg.fi