ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 601 PYSÄKKITIELLÄ

Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen tavoitteena korttelissa 601  on osoittaa kunnan omistamalle maa-alueelle keskustan palveluihin tukeutuvaa pientaloasumista. Tonttien kokoa on tarkoitus kasvattaa. Kaavamuutoksella tutkitaan myös korttelin 601 AL-alueen kaavamerkinnän ajantasaisuus.

Asemakaavan muutos ja laajennus koskee korttelissa 601 kiinteistöä RN:o 152-416-2-201.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 20.10 - 3.11.2016 välisenä aikana.


2016-10-10 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
1.4 MB, päivitetty 19.10.2016

Tapahtumat:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyyttä koskevat mielipiteet tulee toimittaa kuulemisaikana kirjallisesti Isonkyrön kunnanvirastoon (os. Elinkeino – ja kaavoitusjaosto, Pohjankyröntie 136, 61500 Isokyrö) tai sähköpostitse osoitteeseen isokyro a isokyro.fi, viimeistään 3.11.2016

YHTEYSTIEDOT:

ISONKYRÖN KUNTA

tekninen johtaja

Juha Försti

Pohjankyröntie 136, 61500 Isokyrö

puh. 040 774 9087

juha.forsti a isokyro.fi

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

projektipäällikkö

Susanna Paananen

Puistokatu 2A, 40100 Jyväskylä

Puh. 044 704 6280

susanna.paananen a fcg.fi