KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 601 PYSÄKKITIELLÄ

Kaava-alue sijaitsee Isonkyrön kunnassa. Kaava-alue rajautuu Pysäkkitien ja Pohjankyröntien risteysalueeseen Isonkyrön keskustan tuntumassa.

Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen tavoitteena on osoittaa kunnan omistamalle maa-alueelle keskustan palveluihin tukeutuvaa rivitaloasumista. Tonttien kokoa on tarkoitus kasvattaa. Kaavalla osoitetaan alueelle myös kaksi AL-tonttia.

Asemakaavan muutos ja laajennus koskee korttelissa 601 kiinteistöä RN:o 152-416-2-201.

Kaavaehdotus nähtävillä ma 29.5.2017 – ke 28.6.2017.

Kaava-asiakirjat:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
1.5 MB, päivitetty 29.3.2017


Kaavaehdotus:

2017-5-17 Kortteli 601 Pysäkkitie_kaavaselostus_ehdotus
1.9 MB, päivitetty 23.5.2017
2017-5-17 Pysäkkitie_kaavakartta_ehdotus
334 KB, päivitetty 23.5.2017

Tapahtumat:

Kaavaehdotus asetetaan nähtäville ma 29.5.2017 – ke 28.6.2017  väliseksi ajaksi Isonkyrön kunnanvirastoon osoitteeseen Pohjankyröntie 136, 61500 Isokyrö 

Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on mahdollisuus nähtävilläoloaikana jättää muistutus/lausunto nähtävillä olevasta aineistosta. Kirjalliset muistutukset tulee toimittaa 28.6.2017 mennessä Isonkyrön kunnanvirastoon (os. Elinkeino – ja kaavoitusjaosto, Pohjankyröntie 136, 61500 Isokyrö) tai sähköpostitse osoitteeseen isokyro a isokyro.fi.

YHTEYSTIEDOT:

ISONKYRÖN KUNTA

tekninen johtaja
Juha Försti
puh. 040 774 9087
juha.forsti a isokyro.fi 

Asemakaavan laadinnasta vastaa

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

projektipäällikkö
Susanna Paananen, Ins.Amk       
Puistokatu 2 A
40100 Jyväskylä
puh: 044 704 6280
susanna.paananen a fcg.fi