Lapinmäen asemakaava, Isokyrö

Isonkyrön keskustan osayleiskaava 2035 on parhaillaan laadinnassa. Tavoitteena on laatia Tervajoentien eteläpuolelle osayleiskaavaan perustuva asemakaava. Asemakaavoitettava alue sisältää osayleiskaavaluonnoksen mukaisen uuden työpaikka-alueen, uusia asuinalueita ja niihin liittyviä virkistysalueita. Tavoitteena on alueen elinvoimaisuuden säilyttäminen ja kehittäminen osana Vaasa-Seinäjoki kehityskäytävää. Tähän liittyen keskeisessä asemassa on riittävien työpaikka-alueiden varaaminen, raideliikenteen hyödyntäminen ja siihen liittyvien liikenne- sekä yhdyskuntarakenneratkaisujen tekeminen siten että ne toisaalta tukevat koko kehityskäytävän toimivuutta ja toisaalta tukevat Isonkyrön elinvoimaisuutta.

Työpaikka-alueelle tavoitellaan alustavasti teollisuus- ja logistiikkatoimintoja ja asuinalueille uusia pientalotontteja. Osayleiskaavassa on esitetty mahdollisuus alueen eteläpuolella sijaitsevan Ventälän rautatieseisakkeen käyttöön ottamisesta. Asemakaavalla pyritään mahdollistamaan hyvät ja toimivat yhteydet uusien asuin- ja työpaikka-alueiden, Isonkyrön keskustan ja mahdollisesti käyttöön otettavan rautatieseisakkeen välillä.

Tapahtumat

Lisätiedot
Isokyrön kunta

tekninen johtaja
Juha Försti
puh. 040 774 9087
juha.forsti a isokyro.fi 

Asemakaavan laadinnasta vastaa
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Maritta Heinilä
suunnittelupäällikkö
arkkitehti SAFA YKS-506
Puh. 044 704 6267
maritta.heinila a fcg.fi

Pyhäjärvenkatu 1
33200 TAMPERE