LAPINMÄEN ASEMAKAAVA

Suunnittelualue käsittää noin 136 ha Isonkyrön kunnan Lapinmäen alueella. Lapinmäki sijoittuu kunnan keskustaajaman jatkeeksi valtatien 18 (Tervajoentie) eteläpuolella. Valtatietä pitkin on yhteys Laihian ja Vaasan sekä Seinäjoen ja Lapuan suuntiin. Hyvien liikenneyhteyksien ja taajama-alueen läheisyyden lisäksi suunnittelualue tukeutuu myös kaava-alueen eteläpuolelle uudelleen toteutettavaksi kaavailtuun rautatien liikenneasemaan.

Isonkyrön keskustan osayleiskaava 2030 on saanut lainvoiman 17.1.2017. Asemakaavan laadinnan tavoitteena on osayleiskaavaan perustuen osoittaa suunnittelualueelle työpaikkatoimintoja, virkistysalueita luontoarvoineen sekä asutusta. Työpaikka-alueelle tavoitellaan alustavasti esimerkiksi teollisuus-, ja logistiikkatoimintoja ja asuinalueille uusia pientalotontteja.

Tavoitteena on alueen elinvoimaisuuden säilyttäminen ja kehittäminen osana Vaasa-Seinäjoki kehityskäytävää. Tähän liittyen keskeisessä asemassa on riittävien työpaikka-alueiden varaaminen ja siihen liittyvien liikenne- sekä yhdyskuntarakenneratkaisujen tekeminen siten että ne toisaalta tukevat koko kehityskäytävän toimivuutta ja toisaalta tukevat Isonkyrön elinvoimaisuutta.

Ehdotusaineisto asetetaan nähtäville 30.11.2017 – 5.1.2018 väliseksi ajaksi.

KAAVAEHDOTUS:

2017-10-30_Lapinmaki kaavaehdotus selostus
5.2 MB, päivitetty 25.10.2017
2017-10-30 Lapinmaki kaavaehdotus kartta
4.2 MB, päivitetty 30.11.2017


Kaavaselostuksen liitteet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
2.5 MB, päivitetty 29.3.2017
Lapinmäen asemakaavan liikenneselvitys, Sito Oy 2017
1.9 MB, päivitetty 29.3.2017
Hulevesiselvitys Lapinmäki ja Kyrööntien alue
1.8 MB, päivitetty 25.10.2017
Yleissuunnitelmakartta _HULEVESISELVITYS
2.8 MB, päivitetty 25.10.2017
KAAVALUONNOS:

Lapinmaki KAAVALUONNOS_kartta
2.8 MB, päivitetty 26.10.2017
2017-3-13 Lapinmaki KAAVASELOSTUS_ valmisteluvaihe
4.9 MB, päivitetty 26.10.2017
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
2.5 MB, päivitetty 29.3.2017
Lapinmäen asemakaavan liikenneselvitys, Sito Oy 2017
1.9 MB, päivitetty 29.3.2017

Tapahtumat

Ehdotusaineisto asetetaan nähtäville 30.11.2017 – 5.1.2018 väliseksi ajaksi Isonkyrön kunnanvirastoon osoitteeseen Pohjankyröntie 136, 61500 Isokyrö sekä kunnan kotisivuille osoitteeseen www.isokyro.fi.

Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on mahdollisuus nähtävilläoloaikana jättää muistutus nähtävillä olevasta aineistosta. Kirjalliset muistutukset tulee toimittaa 5.1.2018 mennessä Isonkyrön kunnanvirastoon (os. Elinkeino – ja kaavoitusjaosto, Pohjankyröntie 136, 61500 Isokyrö) tai sähköpostitse osoitteeseen isokyro a isokyro.fi.

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA

tekninen johtaja
Jukka Kosonen
puh. 044 269 8192
jukka.kosonen a isokyro.fi 

Asemakaavan laadinnasta vastaa

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

projektipäällikkö
arkkitehti
Tuomo Järvinen
puh. 040 753 1524
tuomo.jarvinen a fcg.fi

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Puistokatu 2 A
40100 JYVÄSKYLÄ