KESKUSTAN ASEMAKAAVA TAIPALEEN ALUEELLA

Kaava-alue sijaitsee Isonkyrön kunnassa, Kalpatien eteläpuolella Taipaleen alueella, noin 2,5 kilometrin etäisyydellä Isonkyrön keskustasta.

Asemakaavan laajennuksen tavoitteena Taipaleen alueella on osoittaa alueen maankäyttö valmisteilla olevan keskustan osayleiskaavan mukaiseksi. Alueelle on tarkoitus osoittaa teollisuusaluetta, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia sekä huoltoasema-alue.

Taipaleen alueen asemakaavan laajennus koskee kiinteistöjä RN:o 152-416-4-166, 152-414-4-127 sekä 152-416-4-167. 

Kaavaehdotus nähtävillä 29.5.2017 – ke 28.6.2017 .

Kaava-asiakirjat:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
1.9 MB, päivitetty 29.3.2017


Kaavaehdotus:

2017-5-17 Taipale_kaavakartta_ehdotus
272 KB, päivitetty 23.5.2017
2017-5-17 Taipale_kaavaselostus_Ehdotus
3 MB, päivitetty 23.5.2017


Tapahtumat:

Kaavaehdotus asetetaan nähtäville ma 29.5.2017 – ke 28.6.2017  väliseksi ajaksi Isonkyrön kunnanvirastoon osoitteeseen Pohjankyröntie 136, 61500 Isokyrö 

Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on mahdollisuus nähtävilläoloaikana jättää muistutus/lausunto nähtävillä olevasta aineistosta. Kirjalliset muistutukset tulee toimittaa 28.6.2017 mennessä Isonkyrön kunnanvirastoon (os. Elinkeino – ja kaavoitusjaosto, Pohjankyröntie 136, 61500 Isokyrö) tai sähköpostitse osoitteeseen isokyro a isokyro.fi.

Yhteystiedot:

ISONKYRÖN KUNTA

tekninen johtaja
Juha Försti
puh. 040 774 9087
juha.forsti a isokyro.fi 

Asemakaavan laadinnasta vastaa

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

projektipäällikkö
Susanna Paananen, Ins.Amk       
Puistokatu 2 A
40100 Jyväskylä
puh: 044 704 6280
susanna.paananen a fcg.fi