KESKUSTAN ASEMAKAAVA TAIPALEEN ALUEELLA

Asemakaavan laajennuksen tavoitteena Taipaleen alueella on osoittaa alueen maankäyttö valmisteilla olevan keskustan osayleiskaavan mukaiseksi. Alueelle on tarkoitus osoittaa teollisuusaluetta, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia.

Taipaleen alueen asemakaavan laajennus koskee kiinteistöjä RN:o 152-416-4-166, 152-414-4-127 sekä 152-416-4-167.

Osallistumis- ja arvointisuunnitelma nähtävillä 20.10.2016 - 3.11.2016

2016-10-10 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
1.8 MB, päivitetty 19.10.2016

Tapahtumat:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyyttä koskevat mielipiteet tulee toimittaa kuulemisaikana kirjallisesti Isonkyrön kunnanvirastoon (os. Elinkeino – ja kaavoitusjaosto, Pohjankyröntie 136, 61500 Isokyrö) tai sähköpostitse osoitteeseen isokyro a isokyro.fi, viimeistään 3.11.2016

Yhteystiedot:

ISONKYRÖN KUNTA

tekninen johtaja

Juha Försti

Pohjankyröntie 136, 61500 Isokyrö

puh. 040 774 9087

juha.forsti a isokyro.fi

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

projektipäällikkö

Susanna Paananen

Puistokatu 2A, 40100 Jyväskylä

Puh. 044 704 6280

susanna.paananen a fcg.fi