Tervajoen asemakaava, Isokyrö

Suunnittelun tavoitteena on päivittää ja laatia asemakaava Tervajoen alueelle hyväksytyn Tervajoen osayleiskaavan perusteella. Osayleiskaavassa alueelle on uutena osoitettu mm. paljon tilaa vaativan erikoiskaupan suuryksikköjä tai myymäläkeskittymä. Kaava-aluetta koskien on laadittu liikenneverkon tarkastelu (SITO Oy 2014) ja liikennesuunnitelma (Oy Talentek Ab 2009), joiden perusteella osayleiskaavaan on esitetty uusia liikenneratkaisuja. Osayleiskaavan liikenneratkaisut on tarkoitus tarkentaa asemakaavaratkaisujen yhteydessä. Asemakaavassa huomioidaan myös olemassa oleva asutus ja asumisen laajenemisalueet, palveluiden ja työpaikkojen alueet, asukkaiden virkistystarpeet ja maisemaa, luontoa ja kulttuuriperintöä koskevat suojelutarpeet.

Tapahtumat


Lisätiedot

Isokyrön kunta

tekninen johtaja
Juha Försti
puh. 040 774 9087
juha.forsti a isokyro.fi


Asemakaavan laadinnasta vastaa
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy


projektipäällikkö
Susanna Paananen, Ins.Amk       
Puistokatu 2 A
40100 Jyväskylä
puh: 044 704 6280
susanna.paananen a fcg.fi