KESKUSTAN ASEMAKAAVA TOLKIN ALUEELLA

Suunnittelualue sijaitsee Isonkyrön keskustan alueella Tolkintien länsipuolella.

Asemakaavan laajennuksen tavoitteena on osoittaa Tolkin alueelle teollisuuden tarpeisiin uusia tontteja. Kaavoitettavat tontit kytkeytyvät olemassa olevan teollisuusalueen yhteyteen.

Asemakaavan tavoitteena on myös turvata alueen luontoarvot sekä muuttaa voimassa olevan kaavan viheralueen merkintä VP (puisto), vastaamaan paremmin alueen käyttötarkoitusta (lähivirkistysalue).

KAAVALUONNOS NÄHTÄVILLÄ 30.3. - 2.5.2017

Kaava-asiakirjat:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
1.9 MB, päivitetty 29.3.2017
Keskustan asemakaava Tolkin alueella_KAAVAKARTTA
423 KB, päivitetty 29.3.2017
Keskustan asemakaava Tolkin alueella_KAAVASELOSTUS
2.7 MB, päivitetty 29.3.2017

TAPAHTUMAT:

Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on mahdollisuus nähtävilläoloaikana esittää mielipiteensä nähtävillä olevasta aineistosta.

Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 2.5.2017 mennessä osoitteeseen: Isonkyrön kunta, Elinkeino – ja kaavoitusjaosto, Pohjankyröntie 136, 61500 Isokyrö tai sähköpostitse osoitteeseen isokyro a isokyro.fi.

YHTEYSTIEDOT:

ISONKYRÖN KUNTA

tekninen johtaja
Juha Försti
puh. 040 774 9087
juha.forsti a isokyro.fi 

Asemakaavan laadinnasta vastaa

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

projektipäällikkö
Susanna Paananen, Ins.Amk       
Puistokatu 2 A
40100 Jyväskylä
puh: 044 704 6280
susanna.paananen a fcg.fi