KESKUSTAN ASEMAKAAVA TOLKIN ALUEELLA

Suunnittelualue sijaitsee Isonkyrön keskustan alueella Tolkintien länsipuolella.

Asemakaavan laajennuksen tavoitteena on osoittaa Tolkin alueelle teollisuuden tarpeisiin uusia tontteja. Kaavoitettavat tontit kytkeytyvät olemassa olevan teollisuusalueen yhteyteen.

Asemakaavan tavoitteena on myös turvata alueen luontoarvot sekä muuttaa voimassa olevan kaavan viheralueen merkintä VP (puisto), vastaamaan paremmin alueen käyttötarkoitusta (lähivirkistysalue).


Kaava-asiakirjat:

2017-9-1 Tolkin teollisuusalue_ KAAVASELOSTUS
3.3 MB, päivitetty 1.9.2017
2017-9-1 Tolkin teollisuusalue_KAAVAKARTTA
626 KB, päivitetty 1.9.2017
Tolkki Liite1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
1.6 MB, päivitetty 12.4.2018
Liite 2_Isonkyrön jokivarren osayleiskaavan arkeologinen inventointi 2010
13.6 MB, päivitetty 1.6.2017

TAPAHTUMAT:

Aineisto hyväksymiskäsittelyyn.

YHTEYSTIEDOT:

ISONKYRÖN KUNTA

tekninen johtaja
Jukka Kosonen
puh. 044 269 8192
jukka.kosonen a isokyro.fi 

Asemakaavan laadinnasta vastaa

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

projektipäällikkö
arkkitehti
Tuomo Järvinen
puh. 040 753 1524
tuomo.jarvinen a fcg.fi

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Puistokatu 2 A
40100 JYVÄSKYLÄ