KESKUSTAN ASEMAKAAVA TOLKIN ALUEELLA

Suunnittelualue sijaitsee Isonkyrön keskustan alueella Tolkintien länsipuolella.

Asemakaavan laajennuksen tavoitteena on osoittaa Tolkin alueelle teollisuuden tarpeisiin uusia tontteja. Kaavoitettavat tontit kytkeytyvät olemassa olevan teollisuusalueen yhteyteen.

Asemakaavan tavoitteena on myös turvata alueen luontoarvot sekä muuttaa voimassa olevan kaavan viheralueen merkintä VP (puisto), vastaamaan paremmin alueen käyttötarkoitusta (lähivirkistysalue).

Kaavaehdotus on nähtävillä 19.6.2017 – 11.8.2017 välisenä aikana: 

Kaava-asiakirjat:

2017-6-5 Tolkin teollisuusalueen asemakaava_kartta_ehdotusvaihe
421 KB, päivitetty 1.6.2017
2017-6-5 Tolkin teollisuusalue_asemakaava_selostus_ehdotusvaihe
3.1 MB, päivitetty 1.6.2017
Liite 1_ Osallistusmis- ja arviointisuunnitelma
2.3 MB, päivitetty 20.4.2017
Liite 2_Isonkyrön jokivarren osayleiskaavan arkeologinen inventointi 2010
13.6 MB, päivitetty 1.6.2017

TAPAHTUMAT:

Kaavaehdotus on nähtävillä 19.6.2017 – 11.8.2017 välisenä aikana Isonkyrön kunnankirjastossa osoitteessa Kyrööntie 15, 61500 ISOKYRÖ kirjaston aukioloaikoina. Lisäksi ehdotuksiin voi tutustua Isonkyrön kunnanvirastossa viraston aukioloaikoina, osoite Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ. Virasto on suljettuna kesäaikana 1.7.2017 – 30.7.2017.  

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus muistutuksen tekemiseen kaavaehdotuksesta ennen nähtävillä oloajan päättymistä, viimeistään 11.8.2017. Kirjalliset muistutukset tulee toimittaa Isonkyrön kunnanvirastoon (os. Elinkeino – ja kaavoitusjaosto, Pohjankyröntie 136, 61500 Isokyrö) tai sähköpostitse osoitteeseen isokyro a isokyro.fi

YHTEYSTIEDOT:

ISONKYRÖN KUNTA

tekninen johtaja
Juha Försti
puh. 040 774 9087
juha.forsti a isokyro.fi 

Asemakaavan laadinnasta vastaa

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

projektipäällikkö
Susanna Paananen, Ins.Amk       
Puistokatu 2 A
40100 Jyväskylä
puh: 044 704 6280
susanna.paananen a fcg.fi