Tynnyrivaaran tuulivoimapuisto, Juuka

OX2 suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Tynnörivaaran alueelle Juuan kuntaan. Tynnyrivaaran tuulivoimapuistoon suunnitellaan enintään 9 tuulivoimalaitoksen rakentamista. Tuulivoimalaitokset ovat teholtaan noin 3 MW jolloin puiston yhteenlaskettu teho tulisi olemaan alle 30 MW. Tuulivoimapuisto muodostuu tuulivoimaloiden lisäksi niitä yhdistävistä rakennus- ja huoltoteistä.

Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa suunnitellun tuulivoimapuiston rakentaminen. Osayleiskaavan suunnittelun tavoitteena on toteuttaa tuulivoimapuiston rakentaminen luonnonympäristön ominaispiirteet ja ympäristövaikutukset huomioon ottaen. Lisäksi osayleiskaavan tavoitteena on ottaa huomioon muut aluetta koskevat maankäyttötarpeet sekä suunnitteluprosessin kuluessa muodostuvat tavoitteet.

Tuulivoimalat sijoitetaan yksityisen maanomistajan omistamalle alueelle, jonka pinta-ala on noin 730 ha. OX2 huolehtii vuokraesisopimusten tekemisestä maanomistajan kanssa.

Osayleiskaava laaditaan siten, että sitä on mahdollista käyttää tuulivoimaloiden rakennuslupien perusteena MRL:n 77a §:n mukaisesti. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja sen hyväksyy Juuan kunnanvaltuusto.

KAAVAEHDOTUS

2015-5-29 Kaavaselostus Tynnyrivaara_ehdotus
9.9 MB, päivitetty 3.6.2015
2015-5-29 Tynnyrivaara kaavakartta_ehdotus
6.1 MB, päivitetty 3.6.2015

Liitteet:

Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
775 KB, päivitetty 3.6.2015
Liite 2 Lausunnot ja mielipiteet sekä vastineet_luonnosvaihe
707 KB, päivitetty 3.6.2015
Liite 3 Melu- ja varjostusmallinnukset
66.8 MB, päivitetty 3.6.2015
Liite 4 Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi
13.1 MB, päivitetty 3.6.2015
Liite 5 Arkeologinen inventointi
3.2 MB, päivitetty 3.6.2015

Tapahtumat

Kaavaehdotus on nähtävillä  04.06.2015 – 06.07.2015 välisenä aikana Juuan teknisellä palvelualueella arkisin klo 9.00 -15.00

Mahdolliset muistutukset tai lausunnot  tulee toimittaa 06.07.2015 klo 15:00 mennessä osoitteeseen Juuan kunta, tekninen palvelualue, Poikolantie 1, 83900 Juuka.

 

Lisätiedot

Juuan kunta

tekninen johtaja
Ari Jaaranen
puh. 040 104 2601
ari.jaaranen a juuka.fi

JUUAN KUNTA
Poikolantie 1, 81200 Juuka

Osayleiskaavan laadinnasta vastaa:


FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

projektipäällikkö
Susanna Paananen, ins. AMK
Puh: 044 704 6280
susanna.paananen a fcg.fi

Puistokatu 2 A, 40100 Jyväskylä

Tuulivoimapuistohankkeesta lisätietoa saa hankevastaavalta:

OX2
Teemu Loikkanen
maajohtaja
Puh: 050 373 6243
teemu.loikkanen a ox2.com

Pasi Tammivaara
Projektijohtaja
Puh: 040 803 3177
pasi.tammivaara a ox2.com

Kyminlinnantie 6, 48600
48600 Kotka