Ponsivuoren tuulivoimapuisto

OX2 suunnittelee tuulivoimapuistoa Kurikan kaupungin Ponsivuoren alueelle. Hankealueelle tullaan suunnitelmien mukaan rakentamaan enintään 9 tuulivoimalaa.
 
Tuulivoimalaitokset ovat teholtaan noin 3 MW jolloin puiston yhteenlaskettu teho tulisi olemaan alle 30 MW. Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa suunnitellun tuulivoimapuiston rakentaminen.

Etelä-Pohjanmaan ELY- keskus on antanut päätöksen 14.11.2013 YVA-menettelystä (EPOELY/75/07.04/2013). Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ei sovelleta Kurikan kaupungissa olevaan Ponsivuoren tuulivoimapuistohankkeeseen.

Ponsivuoren tuulivoimapuiston osayleiskaavassa määrätään, että osayleiskaavaa voidaan 77a §:n mukaisesti käyttää tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja sen hyväksyy Kurikan kaupunginvaltuusto.

OAS:

Ponsivuori OAS_tarkistettu 17.11.2014
1.8 MB, päivitetty 13.3.2015


Kaavakartta:

25.3.2015 Ponsivuori_10000
2.6 MB, päivitetty 13.3.2015


Kaavaselostus:

25.3.2015 Ponsivuori Toyk kaavaselostus
6.8 MB, päivitetty 31.3.2015


Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio:

2015-3-25 Muistio Ponsivuori Von 2
75 KB, päivitetty 19.5.2015

Liiteaineisto:

Valmisteluvaiheen palaute ja vastineet
563 KB, päivitetty 27.4.2015
Ehdotusvaiheen palaute ja vastineet
864 KB, päivitetty 13.3.2015
Melumallinnuskartta
2.5 MB, päivitetty 13.3.2015
Melumallinnus
567 KB, päivitetty 13.3.2015
Matalataajuinen melu
656 KB, päivitetty 13.3.2015
Arkeologinen inventointi
4.3 MB, päivitetty 13.3.2015
Varjostusmallinnuskartta
2.5 MB, päivitetty 13.3.2015
Varjostusmallinnus
690 KB, päivitetty 13.3.2015
Näkemäanalyysi
4.5 MB, päivitetty 13.3.2015
Havainnekuvat
41 MB, päivitetty 13.3.2015
Luontoselvitys
1.3 MB, päivitetty 13.3.2015
Linnustoselvitys
2 MB, päivitetty 13.3.2015

Tapahtumat

 Kaava hyväksytty: 25.5.2015 §19

Kaava lainvoimainen:

Yhteystiedot:

Kurikan kaupunki

Seppo Kangas
Ympäristöjohtaja
Puh. 050 595 0562
seppo.kangas a kurikka.fi

Jukka Peltoniemi
Toimistoarkkitehti
Puh. 044 550 2667
jukka.peltoniemi a kurikka.fi

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:

Projektipäällikkö:
Susanna Paananen, ins. AMK
Puistokatu 2 A, 40100 Jyväskylä
Puh: 044 704 6280
susanna.paananen a fcg.fi

Tuulivoimapuistohankkeesta lisätietoja saa hankkeesta vastaavalta

OX2
Teemu Loikkanen
maajohtaja
Puh: 050 373 6243
teemu.loikkanen a ox2.com

Pasi Tammivaara
Projektijohtaja
Puh: 040 803 3177
pasi.tammivaara a ox2.com

Kyminlinnantie 6, 48600
48600 Kotka