KOTKANNIEMEN ASEMAKAAVAMUUTOS

Kaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa yksi omarantainen tontti vakituiseen asumiseen Kyyjärven rannalle.

Asemakaavaehdotus on nähtävillä
Kyyjärven kunnanvirastossa 15.3.–16.4.2018.

2018-2-9 Kotkanniemi selostus, ehdotusvaihe
2.2 MB, päivitetty 13.3.2018
2018-2-9 Kotkanniemi ehdotus, 2000 B
325 KB, päivitetty 13.3.2018
Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2018-2-9
1009 KB, päivitetty 13.3.2018
Liite 2 Kalliorannantien tontitn rakennettavuus selvitys
518 KB, päivitetty 21.6.2017
Liite 3 Kotkanniemen korkeustasot suhteessa tulvakorkeuteen.
148 KB, päivitetty 21.6.2017
Liite 4 Asemakaavan seurantalomake
38 KB, päivitetty 13.3.2018


TAPAHTUMAT

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Kyyjärven kunnanvirastossa 15.3. – 16.4.2018.

Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on mahdollisuus nähtävillä oloaikana jättää kaavaehdotuksesta muistutus.

Ehdotusaineistoihin voi tutustua  Kyyjärven kunnanvirastossa ja sähköisesti näiden sivujen kautta.

Kaavaehdotusta koskevat muistutukset tulee jättää kirjallisesti nähtävillä oloajan kuluessa kunnanhallitukselle osoitettuna 16.4.2018 mennessä osoitteeseen Kyyjärven kunta, PL 13, 43701 Kyyjärvi tai sähköpostitse kirjaamo a kyyjarvi.fi.

Yhteystiedot:

KYYJÄRVEN KUNTA 

rakennusmestari
Hannu Autio       
Honkalehdontie 8
43700 Kyyjärvi
puh: 044 459 7102 hannu.autio a kyyjarvi.fi

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI/ ALUEARKKITEHTIPALVELUT

kaavoitus-ja aluearkkitehti
Ulla-Maija Humppi
puh. 044 459 840
ulla-maija.humppi a saarijarvi.fi

kaavasuunnittelija
Mirja Tarvainen
puh.044 459 8435
mirja.tarvainen a saarijarvi.fi 

kaavavalmistelija
Sari Peura
puh.044 459 8210
sari.peura a saarijarvi.fi 

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

projektipäällikkö
suunnitteluarkkitehti
Tuomo Järvinen
puh. 040 753 1524
tuomo.jarvinen a fcg.fi

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Puistokatu 2 A
40100 JYVÄSKYLÄ