NOPOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS

Kyyjärven kunnanvaltuusto on päättänyt 2.5.2016 § 20, että Nopolan nykyisen koulun tilalle rakennetaan kokonaan uusi koulukeskus.  Kaavoituksen tavoitteena on muuttaa voimassa olevaa kaavaa siten, että kaavamuutos mahdollistaa uuden koulukeskuksen rakentamisen alueelle. Asemakaavamuutoksen yhteydessä ratkaistaan myös uuden koulukeskuksen huolto- ja pelastusajoväylät VU –alueen kautta.

OAS NÄHTÄVILLÄ:

Asemakaavamuutosta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 23.2. - 9.3.2017 Kyyjärven kunnanvirastossa. 

Nopola_OAS
1.2 MB, päivitetty 22.2.2017

TAPAHTUMAT

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee jättää kirjallisesti nähtävillä oloajan kuluessa kunnanhallitukselle osoitettuna viimeistään 9.3.2017, osoitteeseen Kyyjärven kunta, PL 13, 43701 Kyyjärvi tai sähköpostitse kirjaamo a kyyjarvi.fi.

Yhteystiedot:

KYYJÄRVEN KUNTA 

rakennusmestari
Hannu Autio       
Honkalehdontie 8
43700 Kyyjärvi
puh: 044 459 7102 hannu.autio a kyyjarvi.fi

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI/ ALUEARKKITEHTIPALVELUT

kaavoitus-ja aluearkkitehti
Ulla-Maija Humppi
puh. 044 459 840
ulla-maija.humppi a saarijarvi.fi

kaavasuunnittelija
Mirja Tarvainen
puh.044 459 8435
mirja.tarvainen a saarijarvi.fi 

kaavavalmistelija
Sari Peura
puh.044 459 8210
sari.peura a saarijarvi.fi 

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 

projektipäällikkö
Susanna Paananen       
Puistokatu 2 A
40100 Jyväskylä
puh: 044 704 6280
susanna.paananen a fcg.fi