LAKIAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON YLEISKAAVA

CPC Finland Oy suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Lakiakankaan hankealueelle Isojoen kuntaan.  Kaavoituksen tavoitteena on muuttaa lainvoimaisia Lakiakangas I ja Lakiakangas II tuulivoimapuistojen osayleiskaavoja. Lainvoimaiset kaavat sallivat Lakiakankaan hankealueelle yhteensä 33 tuulivoimalan rakentamisen.

Kaavamuutoksen tavoitteena on nostaa voimaloiden kokonaiskorkeutta sekä tarkistaa voimaloiden sijoittelua ja määrää kaava-alueella. Kaavamuutoksella myös yhdistetään Lakiakangas I ja Lakiakangas II osayleiskaavat yhdeksi tuulivoimaa koskevaksi yleiskaavaksi Isojoen kunnan alueella.

OAS nähtävillä 17.5.–16.6.2017 välinä aikana:

2017-5-8 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
1.9 MB, päivitetty 16.5.2017

TAPAHTUMAT:

Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on mahdollisuus nähtävilläoloaikana esittää mielipiteensä nähtävillä olevasta aineistosta.  Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta mahdollisesti esitettävät mielipiteet tai lausunnot on toimitettava Isojoen kunnanvirastoon (os. Kunnanhallitus, PL 23, 64901 Isojoki) tai sähköpostitse osoitteeseen kunnanhallitus a isojoki.fi, 16.6.2017 klo 15.00 mennessä.

YHTEYSTIEDOT:

Isojoen kunta

kunnaninsinööri
Valter Enqvist       
Teollisuustie 1 a, PL 23
64900 Isojoki
puh: 040 0721 348
Valter.enqvist a isojoki.fi

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:

projektipäällikkö
Susanna Paananen, Ins.Amk       
Puistokatu 2 A
40100 Jyväskylä
puh: 044 704 6280
susanna.paananen a fcg.fi

Hankevastaava:

CPC Finland Oy
Erik Trast    
PL 533, 00101 Helsinki

puh: +49 173 -288 90 12                   etrast a cpc-germania.com 

www.cpc-germania.com