Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaava

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen.

Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi.

Nyt laadittavalla Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavalla tarkistetaan vuonna 1995 laadittua Loimaan kunnan osayleiskaavaa ja Loimaan kaupungin yleiskaavaa. Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Yleiskaava-aluetta laajennetaan hieman suunnittelualueen lounaisosassa Pappisissa, joka on rakennetun kulttuuriympäristön kannalta merkittävää aluetta. Muutoin aluerajaus noudattaa 1995 laadittujen yleiskaavojen rajauksia.

Yleiskaavan tarkoituksena on vastata Loimaan kaupungin asumisväljyyden ja väestön kasvuun etenkin taajama-alueilla, elinkeinoelämän kehittämiseen, lisääntyvään seutuliikenteeseen sekä ohjata yhdyskunnan tavoiteltua kehitystä. Tavoitteena on erityisesti yhdyskuntarakenteen tiivistäminen Hirvikosken ja Keskustan taajamien välillä. Yleiskaavassa huomioidaan liikenteelliset kehittämistarpeet, joita ovat mm. Valtatien 9 kehittäminen, radan parantaminen ja kaupungin sisäisen liikenteen kehittäminen.

Hyväksymiskäsittelyyn vietävä tarkistettu kaavaehdotus 4.3.2015:

Kaava-asiakirjat:

Loimaa Oyk 04032015 20000
9.4 MB, päivitetty 24.3.2015
Loimaa Oyk 04032015 Osasuurennokset
8.3 MB, päivitetty 24.3.2015
Loimaan Keskustan Oyk Selostus 2015 03 04
2.3 MB, päivitetty 24.3.2015


Kaavaselostuksen liitteet:

Liite1 OAS 09222014
512 KB, päivitetty 24.11.2014
Liite2 Maakuntakaava
878 KB, päivitetty 24.11.2014
Liite3 Loimaa OYK 1995
302 KB, päivitetty 24.11.2014
Liite4 Asemakaavatilanne
2.2 MB, päivitetty 24.11.2014
Liite 05 Luontokohteet Kartta Ja Luettelo
1.9 MB, päivitetty 27.3.2015
Liite 06 Alueiden Pinta-alat 4.3.2015
34 KB, päivitetty 18.3.2015
Liite7 Kulttuuriympäristö - yhteenveto ja luettelo
739 KB, päivitetty 24.11.2014
Liite 08 Mitoitustaulukko ja Kartta 3.3.2015
5.5 MB, päivitetty 18.3.2015
Liite9 Ehdotuksen 041208 vastineet
6 MB, päivitetty 24.11.2014
Liite10 Ehdotuksen 041208 täydentävät vastineet
127 KB, päivitetty 24.11.2014
Liite11 Luonnoksen 200312 vastineet
1.2 MB, päivitetty 24.11.2014
Liite12a Ehdotuksen 281113 lausuntojen vastineet
378 KB, päivitetty 24.11.2014
Liite12b Ehdotuksen 281113 muistutusten vastineet
801 KB, päivitetty 24.11.2014
Liite 13a Loimaan Keskustan Oyk Erilliskuulem
154 KB, päivitetty 24.3.2015
Liite 13b Loimaan Keskustan Oyk Erilliskuulem
533 KB, päivitetty 24.3.2015
Liite14 VHKSvesihuolto otteet A4
3.1 MB, päivitetty 24.11.2014
Liite15 Maanomistus Loimaa 2013
1.6 MB, päivitetty 24.11.2014
Liite16 Julkiset palvelut
5.9 MB, päivitetty 24.11.2014
Liite17 Kaavoitetut virkistysalueet 2010 20000
5.2 MB, päivitetty 24.11.2014
Liite18 Rakentamisen vaiheistus
7.7 MB, päivitetty 24.11.2014


Luettelo yleiskaavaa koskevista taustaselvityksistä ja lähdemateriaaleista

Liiteasiakirja 01 Maankäytön kehityskuva lähtökohdat ja tavoitteet 2006
634 KB, päivitetty 24.11.2014
Liiteasiakirja 02 Maankäytön kehityskuva 2006
254 KB, päivitetty 24.11.2014
Liiteasiakirja 03 Liikenneselvitys 2006 täydennetty 2008
2.2 MB, päivitetty 24.11.2014
Liiteasiakirja 04 Maisemaselvitys 161006
6.8 MB, päivitetty 24.11.2014
Liiteasiakirja 05 Palveluverkkoselvitys 220606
1.6 MB, päivitetty 24.11.2014
Liiteasiakirja 06 Kaupallinen selvitys 270808
2.5 MB, päivitetty 24.11.2014
Liiteasiakirja 07 Meluselvitys 2008
147 KB, päivitetty 24.11.2014
Liiteasiakirja 08a Tuulivoimaselvitys 060312
4 MB, päivitetty 24.11.2014
Liiteasiakirja 08b Luontoselvitys 20 2013 Loimaan tuulipuisto
5.2 MB, päivitetty 24.11.2014
Liiteasiakirja 9 Palveluverkkoselvitys 111011
5.7 MB, päivitetty 24.11.2014
Liiteasiakirja 10 Kaupallisten vaikutusten arviointi 080814
5 MB, päivitetty 24.11.2014
Liiteasiakirja 11 Pikatien liikennöintiselvitys 180814
2.7 MB, päivitetty 24.11.2014
Liiteasiakirja 12 Luontoselvitys 2014
11.6 MB, päivitetty 24.11.2014


Taustaselvitykset ja lähdeaineisto

Liiteasiakirja 1 - Loimaan seutukunnan joukkoliikenne_2012.pdf
2.2 MB, päivitetty 29.11.2013
Liiteasiakirja1_Keskusta oyk_OAS_1609_2013.pdf
1.5 MB, päivitetty 29.11.2013
Liteasiakirja2_lähtökohdat&tavoitteet_osa_1.pdf
634 KB, päivitetty 29.11.2013
liiteasiakirja3_kehityskuvat_osa_II.pdf
254 KB, päivitetty 29.11.2013
Liiteasiakirja4 liikenneselvitys 2006 täydennetty 2008.pdf
2.2 MB, päivitetty 29.11.2013
Liiteasiakirja5_Maisema_analyysi.pdf
2.4 MB, päivitetty 29.11.2013
Liiteasiakirja5_Maisemaselvitys_161006.pdf
1.4 MB, päivitetty 29.11.2013
Liiteasiakirja5_Maisemasuunnitelma.pdf
3 MB, päivitetty 29.11.2013
Liiteasiakirja6_Liite1_kaupallinen_analyysi.pdf
1 MB, päivitetty 29.11.2013
Liiteasiakirja6_Palveluselvitys_220606.pdf
592 KB, päivitetty 29.11.2013
Liiteasiakirja7_Kaupan selvitys_LOIMAA loppuraportti 27.8.2008.pdf
2.5 MB, päivitetty 29.11.2013
Liiteasiakirja8_Meluselvitys_Loimaa_OYK_2008.pdf
147 KB, päivitetty 29.11.2013

Liiteasiakirja 2, liitteet:

Liite1_seutukaava.pdf
636 KB, päivitetty 2.12.2013
Liite2_osayleiskaava_vanha.pdf
302 KB, päivitetty 2.12.2013
liite3a-1_nykymaankäyttö_kaav-tilanne_hankkeet.pdf
1.3 MB, päivitetty 2.12.2013
Liite3A-2_nykymaankäyttö_kaav-tilanne_hankkeet.pdf
1.2 MB, päivitetty 2.12.2013
liite3b_kaavoitustilanne.pdf
2.7 MB, päivitetty 2.12.2013
liite4_väestö.pdf
318 KB, päivitetty 2.12.2013
liite4_väestö_taulukko.pdf
12 KB, päivitetty 2.12.2013
Liite5_rakennusluvat_2003-2005.pdf
2.6 MB, päivitetty 2.12.2013
Liite6_rakennuskanta.pdf
2.8 MB, päivitetty 2.12.2013
Liite7_asuinrakennuskanta.pdf
2.7 MB, päivitetty 2.12.2013
liite8_työpaikka-alueet.pdf
2.4 MB, päivitetty 2.12.2013
Liite8B_työpaikka-alueet.pdf
665 KB, päivitetty 2.12.2013
liite9_opetusten_toimipisteet_päiväkodit.pdf
2.6 MB, päivitetty 2.12.2013
liite9b_koulut_etäisyys.pdf
5.4 MB, päivitetty 2.12.2013
liite10a_vesihuollon_kehittämissuunnnitelma.pdf
618 KB, päivitetty 2.12.2013
Liite10B_vesihuollon_runkoverkko.pdf
2.6 MB, päivitetty 2.12.2013
liite10c_v-s_pot_viemärialueet.pdf
1.1 MB, päivitetty 2.12.2013
liite11_päätieverkko-raideliikenne.pdf
2.7 MB, päivitetty 2.12.2013
liite12_liikennejärjestelmäsuunnitelma.pdf
2.3 MB, päivitetty 2.12.2013
Liite13_virkistyspalvelut.pdf
2.5 MB, päivitetty 2.12.2013
Liite14A_Maisema-analyysi&-suunnitelma.pdf
5.6 MB, päivitetty 2.12.2013
Liite14B_maisemarakenne_historia.pdf
1 MB, päivitetty 2.12.2013
Liite15_Kaupunkikuvia.pdf
957 KB, päivitetty 2.12.2013
Liite16_Natura_muut-luontoalueet.pdf
1.5 MB, päivitetty 2.12.2013
Liite17A_rak-suojelu_muistoalueet.pdf
2.4 MB, päivitetty 2.12.2013
Liite17B_rak-suojelu_muistoalueet.pdf
330 KB, päivitetty 2.12.2013
Liite17C_rak-suojelu_muistoalueet.pdf
168 KB, päivitetty 2.12.2013
liite18_maaperä.pdf
776 KB, päivitetty 2.12.2013
Liite19A_maanomistus.pdf
1.3 MB, päivitetty 2.12.2013
Liite19B_maanomistus.pdf
410 KB, päivitetty 2.12.2013
Liite20A_Maaperä_kun-puhd-kohteet.pdf
4 MB, päivitetty 2.12.2013
Liite20B_Maaperä_pil-kohteet.pdf
4.8 MB, päivitetty 2.12.2013
Liite20C_Maaperä_riskikohteet.pdf
797 KB, päivitetty 2.12.2013


Liiteasiakirja 3 liitteet:

LiiteA_Loimaan_luontovoima.pdf
932 KB, päivitetty 2.12.2013
LiiteB_Loimaan_kasvuvoima.pdf
1.1 MB, päivitetty 2.12.2013
LiiteC_Loimaan_vetovoima.pdf
1.1 MB, päivitetty 2.12.2013
LiiteD_merkintöjen_selitys.pdf
53 KB, päivitetty 2.12.2013
LiiteE_keskustan_kehittäminen.pdf
1.2 MB, päivitetty 2.12.2013
LiiteF_keskustan_kehittäminen_havainne.pdf
284 KB, päivitetty 2.12.2013
LiiteG_otteita_kilpailusta.pdf
464 KB, päivitetty 2.12.2013
LiiteH_Loimaan_keskustan_kehittämisselvitys.pdf
339 KB, päivitetty 2.12.2013
LiiteKKE.pdf
1.5 MB, päivitetty 2.12.2013
LiiteKKE_sel.pdf
1 MB, päivitetty 2.12.2013


Liiteasiakirja 8 liitteet:

Liite_1_tieosuudet.pdf
983 KB, päivitetty 2.12.2013
Liite_2_nopeusrajoitukset.pdf
882 KB, päivitetty 2.12.2013
Liite_3_liikenne_ennuste.pdf
985 KB, päivitetty 2.12.2013
Liite_4_nauhamelu.pdf
8 KB, päivitetty 2.12.2013

Yhteystiedot

Loimaan kaupunki
Tekninen ja ympäristöpalvelukeskus

arkkitehti 
Kalle Rautavuori
kalle.rautavuori a loimaa.fi
puh. 02 761 4243

Loimijoentie 74
32440 Alastaro

Konsultti
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

projektipäällikkö
Anssi Savisalo
anssi.savisalo a fcg.fi
puh. 041 538 9353

Osmontie 34, PL 950
00601 Helsinki