Oriveden strateginen yleiskaava

Orivedelle laaditaan koko kaupungin alueen kattavaa strategista yleiskaavaa. Strategisen yleiskaavan tarkoituksena on ohjata kaupungin maankäytön suuria linjoja, osoittaa kaupungin tulevaisuuden tahtotila ja tukea kaupungin strategisia linjauksia. Kaava tulee olemaan voimassa samanaikaisesti jo laadittujen tai mahdollisesti tulevaisuudessa laadittavien tarkentavien osayleiskaavojen kanssa. Tarve strategiselle yleiskaavalle on tullut esille, sillä perinteiset yleiskaavat ovat liian pienipiirteisiä koko kaupungin sisäisen maankäytön ohjauksen välineenä. Kaavan tavoitevuodeksi asetetaan 2040, jolloin aikajänne on yhdenmukainen seudullisten ja maakunnallisten suunnitelmien kanssa.

Kaikille avoin tulevaisuustyöpaja

Oriveden kaupungintalolla keskiviikkona 28.3.2018 alkaen klo 17.

Oriveden strategisen yleiskaavan käynnistävässä yleisötilaisuudessa kohdataan ihmisiä ja kerätään näkemyksiä Oriveden tulevaisuudesta. Paikalle toivotaan monipuolista yksityishenkilöiden ja yhteisöjen osallistumista. Tervetulleita ovat kaupungin asukkaat, yrittäjät, yhdistykset, maanomistajat ja päättäjät. Myös muualta kotoisin olevat Orivedellä vapaa-aikaansa viettävät, opiskelevat tai työssäkäyvät ovat lämpimästi tervetulleita.

Strateginen yleiskaava laaditaan koko kaupungin alueelle ja siinä on tarkoitus määritellä Oriveden kaupungin tulevia maankäytön suuuntia ja painopisteitä. Strateginen yleiskaava tuo yhteen erilaiset maankäyttöä koskevat hankkeet ja näkemykset, ja valmistuessaan se tulee ohjaamaan tarkempaa kaavoitusta. Nyt tehtävillä linjauksilla on kauaskantoiset vaikutukset.

Orivesi Ttp KutsukuvaKaavoitukseen osallistuminen

Jokaisella on oikeus olla osallisena kuntansa kaavoituksessa.

Lue opas kuntien kaavoitukseen osallistumisesta.

Tapahtumat ja yhteystiedot 

Kaikille avoin tulevaisuustyöpaja

keskiviikkona 28.3.2018 alkaen klo 17. Oriveden kaupungintalo.