Oriveden strateginen yleiskaava

Orivedelle laaditaan koko kaupungin alueen kattavaa strategista yleiskaavaa. Strategisen yleiskaavan tarkoituksena on ohjata kaupungin maankäytön suuria linjoja, osoittaa kaupungin tulevaisuuden tahtotila ja tukea kaupungin strategisia linjauksia. Kaava tulee olemaan voimassa samanaikaisesti jo laadittujen tai mahdollisesti tulevaisuudessa laadittavien tarkentavien osayleiskaavojen kanssa. Tarve strategiselle yleiskaavalle on tullut esille, sillä perinteiset yleiskaavat ovat liian pienipiirteisiä koko kaupungin sisäisen maankäytön ohjauksen välineenä. Kaavan tavoitevuodeksi asetetaan 2040, jolloin aikajänne on yhdenmukainen seudullisten ja maakunnallisten suunnitelmien kanssa.Nettikyselyn tulokset

Orivesi Stryk Nettikyselyn Tulokset Koonti 20
2.2 MB, päivitetty 17.1.2019


Vuorovaikutusraportti

- Viranomaisneuvottelut 6.3.2018 ja 9.10.2018

- Tulevaisuustyöpaja 28.3.2018

- Nettikysely 27.4. - 15.5.2018

- Valtuustoseminaari 18.9.2018

Orivesi Stryk Vuorovaikutusraportti 20190102
3.8 MB, päivitetty 15.1.2019


Lähtötietoraportti

Orivesi Stryk Lahtotietoraportti 20190102
7 MB, päivitetty 15.1.2019
Kysely

Kysely on päättynyt. Kiitos kaikille osallistujille!


Kysely  

Orivedelle tehdään strategisen yleiskaavan lisäksi myös elinvoimaohjelmaa. On tärkeää saada Oriveden asukkaiden ja ystävien ideat ja mielipiteet osaksi strategisen yleiskaavan sekä elinvoimaohjelman suunnittelua. Pyydämme teitä siis osallistumaan lyhyeen karttapohjaiseen kyselyyn, jossa voitte kertoa Oriveden parhaista paikoista ja antaa ideoita ja mielipiteitä Oriveden kehittämistä varten. Kyselyn vastaukset otetaan huomioon sekä Oriveden strategisen yleiskaavan, että Oriveden elinvoimaohjelman suunnittelussa.

Kysely on auki 27.4. – 15.5.2018.   

Kyselyyn vastaaminen kestää n. 10-15 min. Pääset vastamaan kyselyyn tästä linkistä.

Kysely löytyy 27.4. – 15.5.2018 myös paperisena Oriveden kirjastolta ja Eräjärven kirjastolta. Voit käydä vastaamassa kyselyyn kirjastojen aukioloaikojen puitteissa.


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Orivesi Stryk Oas 19032018
1.4 MB, päivitetty 7.5.2018


Kaikille avoin tulevaisuustyöpaja

Oriveden kaupungintalolla keskiviikkona 28.3.2018 alkaen klo 17.

Oriveden strategisen yleiskaavan käynnistävässä yleisötilaisuudessa kohdataan ihmisiä ja kerätään näkemyksiä Oriveden tulevaisuudesta. Paikalle toivotaan monipuolista yksityishenkilöiden ja yhteisöjen osallistumista. Tervetulleita ovat kaupungin asukkaat, yrittäjät, yhdistykset, maanomistajat ja päättäjät. Myös muualta kotoisin olevat Orivedellä vapaa-aikaansa viettävät, opiskelevat tai työssäkäyvät ovat lämpimästi tervetulleita.

Strateginen yleiskaava laaditaan koko kaupungin alueelle ja siinä on tarkoitus määritellä Oriveden kaupungin tulevia maankäytön suuuntia ja painopisteitä. Strateginen yleiskaava tuo yhteen erilaiset maankäyttöä koskevat hankkeet ja näkemykset, ja valmistuessaan se tulee ohjaamaan tarkempaa kaavoitusta. Nyt tehtävillä linjauksilla on kauaskantoiset vaikutukset.Kaavoitukseen osallistuminen

Jokaisella on oikeus olla osallisena kuntansa kaavoituksessa.

Lue opas kuntien kaavoitukseen osallistumisesta.

Tapahtumat ja yhteystiedot Vuorovaikutus

27.4. – 15.5.2018 auki olleen nettikyselyn tulokset nähtävillä nyt nettisivuilla. Myös muiden osallistumistapahtumien tuloksia nähtävillä nettisivuilla olevasta vuorovaikutusraportista. 


Kysely 

Kysely Oriveden kehittämisestä. Kyselyn vastaukset otetaan huomioon sekä Oriveden strategisen yleiskaavan, että Oriveden elinvoimaohjelman suunnittelussa. Kysely oli auki 27.4. – 15.5.2018.Kaikille avoin tulevaisuustyöpaja

keskiviikkona 28.3.2018 alkaen klo 17. Oriveden kaupungintalo.