Pyhtään tuulivoimayleiskaavat

pyhtaa_logo.jpg


Pyhtään kunta

Siltakyläntie 175
49220 Siltakylä

Pirjo Kopra
kunnaninsinööri
puh. 040 832 1321
pirjo.kopra a pyhtaa.fi

-----------------------------------------------------------------------

Perustieto

Pyhtään kunnanhallitus on kokouksessaan 28.11.2011 päättänyt tuulivoimayleiskaavan laatimisesta. Pyhtään tuulivoimayleiskaavan laatiminen sisältyy Pyhtään kunnan kaavoituskatsaukseen 2012.

Kaavaa laativa konsultti on FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Pyhtään kunta suunnittelee osayleiskaavoja Mustakorven, Heinsuon, Purolan, Strukan ja Pirtnuoran alueille, joista kustakin alueesta laaditaan oma MRL 77 a §:n tarkoittama osayleiskaava, jonka perusteella voidaan suoraan myöntää tuulivoimaloiden rakennusluvat. Kaavat on tarkoitus viedä eteenpäin yhtä aikaa ja yhdenmukaisella prosessilla.

Tietoa kaavoituksesta on saatavissa myös Pyhtään internet-sivuilta www.pyhtaa.fi.

-----------------------------------------------------------------------

Tapahtumat

Pyhtään kunnanhallitus on kokouksessaan 26.8.2013 päättänyt asettaa nähtäville

Mustakorven tuulivoimayleiskaavan luonnoksen,
Heinsuon tuulivoimayleiskaavan luonnoksen,
Purolan tuulivoimayleiskaavan luonnoksen,
Strukan tuulivoimayleiskaavan luonnoksen,
Pirtnuoran tuulivoimayleiskaavan luonnoksen.

Kaavaluonnokset pidetään julkisesti nähtävillä Pyhtään kunnanviraston teknisellä osastolla (Siltakyläntie 175) ja kunnan internet-sivuilla 30.9.-29.10.2013 välisen ajan.

Kaavaluonnoksia esitellään yleisötilaisuudessa keskiviikkona 2.10.2013 klo 17:00 Huutjärven koululla.

Mielipiteet on toimitettava kirjallisesti ennen nähtävilläoloajan päättymistä osoitteeseen Siltakyläntie 175, 49220 Siltakylä tai sähköpostilla: tekninen a pyhtaa.fi . Kaavaluonnoksia on mahdollisuus kommentoida myös interaktiivisen kartan (FCG WebGIS) kautta. Ainoastaan kirjallisesti tai sähköpostilla kuntaan toimitettuihin palautteisiin laaditaan kirjalliset vastineet.

Palautelomake

Palautelomake
51 KB, päivitetty 28.8.2013

Interaktiivinen kartta, kommentointityökalu

FCG WebGIS (Firefox opt.)

-----------------------------------------------------------------------

Aineistot

Mustakorven tuulivoimayleiskaavan luonnos

Kaavaluonnos - Mustakorpi
1.4 MB, päivitetty 26.8.2013
Kaavaluonoksen selostus - Mustakorpi
3.1 MB, päivitetty 26.8.2013

Kaavaselostuksen liitteet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
5.5 MB, päivitetty 28.8.2013
Melumallinnus Mustakorpi
880 KB, päivitetty 28.8.2013
Varjomallinnus Mustakorpi
1 MB, päivitetty 28.8.2013
Maisemaselvitys - Mustakorpi
1 MB, päivitetty 26.8.2013
Yhteisvaikutusten arviointi
11.6 MB, päivitetty 26.8.2013


Heinsuon tuulivoimayleiskaavan luonnos

Kaavaluonnos - Heinsuo
683 KB, päivitetty 26.8.2013
Kaavaluonoksen selostus - Heinsuo
3.3 MB, päivitetty 26.8.2013

Kaavaselostuksen liitteet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
5.5 MB, päivitetty 28.8.2013
Melumallinnus Heinsuo
953 KB, päivitetty 28.8.2013
Varjomallinnus Heinsuo
1021 KB, päivitetty 28.8.2013
Maisemaselvitys - Heinsuo
991 KB, päivitetty 26.8.2013
Yhteisvaikutusten arviointi
11.6 MB, päivitetty 26.8.2013


Purolan tuulivoimayleiskaavan luonnos

Kaavaluonnos - Purola
426 KB, päivitetty 26.8.2013
Kaavaluonoksen selostus - Purola
3.2 MB, päivitetty 26.8.2013

Kaavaselostuksen liitteet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
5.5 MB, päivitetty 28.8.2013
Melumallinnus Purola
1.2 MB, päivitetty 28.8.2013
Varjomallinnus Purola
1.5 MB, päivitetty 28.8.2013
Maisemaselvitys - Purola
969 KB, päivitetty 26.8.2013
Yhteisvaikutusten arviointi
11.6 MB, päivitetty 26.8.2013


Strukan tuulivoimayleiskaavan luonnos

Kaavaluonnos - Struka
387 KB, päivitetty 26.8.2013
Kaavaluonoksen selostus - Struka
3.1 MB, päivitetty 26.8.2013

Kaavaselostuksen liitteet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
5.5 MB, päivitetty 28.8.2013
Melumallinnus Struka
856 KB, päivitetty 28.8.2013
Varjomallinnus Struka
986 KB, päivitetty 28.8.2013
Maisemaselvitys - Struka
945 KB, päivitetty 26.8.2013
Yhteisvaikutusten arviointi
11.6 MB, päivitetty 26.8.2013


Pirtnuoran tuulivoimayleiskaavan luonnos

Kaavaluonnos - Pirtnuora
442 KB, päivitetty 26.8.2013
Kaavaluonoksen selostus - Pirtnuora
3.3 MB, päivitetty 26.8.2013

Kaavaselostuksen liitteet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
5.5 MB, päivitetty 28.8.2013
Melumallinnus Pirtnuora
786 KB, päivitetty 28.8.2013
Varjomallinnus Pirtnuora
982 KB, päivitetty 28.8.2013
Maisemaselvitys - Pirtnuora
1022 KB, päivitetty 26.8.2013
Yhteisvaikutusten arviointi
11.6 MB, päivitetty 26.8.2013


Pyhtään tuulivoimayleiskaavojen yhteinen tausta-aineisto

Pyhtään tuulivoimayleiskaavan luontoselvitys 2012. Luontoselvitys Kotkansiipi, Petri Parkko, 10.12.2012.

Pyhtään tuulivoimayleiskaavan luontoselvitys 2012
8.4 MB, päivitetty 28.8.2013


Pyhtään tuulivoimayleiskaavaan liittyvä kurkiselvitys 2012. Luontoselvitys Kotkansiipi, Mikko Hannonen ja Petri Parkko 30.11.2012.

Pyhtään tuulivoimayleiskaavaan liittyvä kurkiselvitys 2012
279 KB, päivitetty 28.8.2013


Päiväpetolintujen ja kurkien muutto Pyhtäällä syksyllä 2012, Tutkimusraportti. Luontoselvitys Kotkansiipi, Tero Ilomäki ja Petri Parkko 30.11.2012.

Päiväpetolintujen ja kurkien muutto Pyhtäällä syksyllä 2012
2.6 MB, päivitetty 28.8.2013


Pyhtään tuulivoimayleiskaava-alueen lepakkopotentiaalin arviointi 2012. Luontoselvitys Kotkansiipi, Luontoselvitys Metsänen, Timo Metsänen 11.11.2012.

Pyhtään tuulivoimayleiskaava-alueen lepakkopotentiaalin arviointi 2012
8.8 MB, päivitetty 28.8.2013

Pyttis delgeneralplaner för vindkraft

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950
00601 Helsinki

suunnittelupäällikkö
Petri Tuormala 
puh. 040 573 0076
petri.tuormala a fcg.fi 

-------------------------------------------------------------------------------

Basinformation

Kommunstyrelsen i Pyttis har på sitt möte 28.11.2011 bestämt om uppgörandet av delgeneralplanen för vindkraft. Uppgörandet av delgeneralplanen ingår i Pyttis kommuns planläggningsöversikt 2012.

Som planläggningskonsult fungerar FCG Planering och design Ab. Pyttis kommun uppgör delgeneralplaner för områdena Mustakorpi, Heinsuo, Purola, Struka och Pirtnuora. För var delområde uppgörs en egen delgeneralplan i enlighet med MBL 77 a §, som möjliggör beviljandet av byggnadslov för vindkraftverken direkt på basen av delgeneralplanen. Avsikten är att föra planerna vidare samtidigt genom en enhetlig process.

Information on planläggningen finns även att få på kommunens internetsidor:
www.pyhtaa.fi/Etusivu_SE

-----------------------------------------------------------------------

Tillställningar

Pyttis kommunstyrelse har på sitt möte 26.8.2013 beslutat att sätta till påseende:

Delgeneralplaneutkastet för vindkraft i Mustakorpi,
Delgeneralplaneutkastet för vindkraft i Heinsuo,
Delgeneralplaneutkastet för vindkraft i Purola,
Delgeneralplaneutkastet för vindkraft i Struka,
Delgeneralplaneutkastet för vindkraft i Pirtnuora.

Planeutkasten finns till offentligt påseende på tekniska avdelningen vid Pyttis kommunkansli (Brobyvägen 175) och på kommunens internetsidor under tiden 30.9.-29.10.2013.

Planeutkasten presenteras på ett möte för allmänheten onsdagen den 2.10.2013 kl. 17:00 på Huutjärvi skola.

Åsikter angående planerna bör levereras skriftligen till adressen Brobyvägen 175. 49220 Broby eller per e-post till tekninen a pyhtaa.fi innan påseendetiden gått ut. Det är även möjligt att kommentera planeutkasten via en interaktiv karta (FCG WebGIS). Skriftliga svar uppgörs endast till de åsikter som levererats skriftligen eller per e-post till kommunen.

Responsformulär

Palautelomake
51 KB, päivitetty 28.8.2013

Interaktiv karta

FCG WebGIS (Firefox opt.)

-----------------------------------------------------------------------

Material

Delgeneralplaneutkastet för vindkraft i Mustakorpi

Planutkast - Mustakorpi
1.4 MB, päivitetty 26.9.2013
Planbeskrivning - Mustakorpi
3.2 MB, päivitetty 26.9.2013

Bilagor till planebeskrivningen

Program för deltagande och bedömning
984 KB, päivitetty 26.9.2013

buller- och skuggningsmodelleringar (materialet på finska)

Melumallinnus Mustakorpi
880 KB, päivitetty 28.8.2013
Varjomallinnus Mustakorpi
1 MB, päivitetty 28.8.2013

landskapsutredning (materialet på finska)

Maisemaselvitys - Mustakorpi
1 MB, päivitetty 26.8.2013

bedömning av de sammantagna konsekvenserna (materialet på finska)

Yhteisvaikutusten arviointi
11.6 MB, päivitetty 26.8.2013


Delgeneralplaneutkastet för vindkraft i Heinsuo:

Planutkast - Heinsuo
687 KB, päivitetty 26.9.2013
Planbeskrivning - Heinsuo
3.5 MB, päivitetty 26.9.2013

Bilagor till planebeskrivningen

Program för deltagande och bedömning
984 KB, päivitetty 26.9.2013

buller- och skuggningsmodelleringar (materialet på finska)

Melumallinnus Heinsuo
953 KB, päivitetty 28.8.2013
Varjomallinnus Heinsuo
1021 KB, päivitetty 28.8.2013

landskapsutredning (materialet på finska)

Maisemaselvitys - Heinsuo
991 KB, päivitetty 26.8.2013

bedömning av de sammantagna konsekvenserna (materialet på finska)

Yhteisvaikutusten arviointi
11.6 MB, päivitetty 26.8.2013


Delgeneralplaneutkastet för vindkraft i Purola

Planutkast - Svartbäck
431 KB, päivitetty 26.9.2013
Planbeskrivning - Svartbäck
3.7 MB, päivitetty 26.9.2013

Bilagor till planebeskrivningen

Program för deltagande och bedömning
984 KB, päivitetty 26.9.2013

buller- och skuggningsmodelleringar (materialet på finska)

Melumallinnus Purola
1.2 MB, päivitetty 28.8.2013
Varjomallinnus Purola
1.5 MB, päivitetty 28.8.2013

landskapsutredning (materialet på finska)

Maisemaselvitys - Purola
969 KB, päivitetty 26.8.2013

bedömning av de sammantagna konsekvenserna (materialet på finska)

Yhteisvaikutusten arviointi
11.6 MB, päivitetty 26.8.2013


Delgeneralplaneutkastet för vindkraft i Struka

Planutkast - Stråka
393 KB, päivitetty 26.9.2013
Planbeskrivning - Stråka
3.7 MB, päivitetty 26.9.2013

Bilagor till planebeskrivningen:

Program för deltagande och bedömning
984 KB, päivitetty 26.9.2013

buller- och skuggningsmodelleringar (materialet på finska)

Melumallinnus Struka
856 KB, päivitetty 28.8.2013
Varjomallinnus Struka
986 KB, päivitetty 28.8.2013

landskapsutredning (materialet på finska)

Maisemaselvitys - Struka
945 KB, päivitetty 26.8.2013

bedömning av de sammantagna konsekvenserna (materialet på finska)

Yhteisvaikutusten arviointi
11.6 MB, päivitetty 26.8.2013


Delgeneralplaneutkastet för vindkraft i Pirtnuora

Planutkast - Pörtnor
443 KB, päivitetty 26.9.2013
Planbeskrivning - Pörtnor
3.7 MB, päivitetty 26.9.2013

Bilagor till planebeskrivningen:

Program för deltagande och bedömning
984 KB, päivitetty 26.9.2013

buller- och skuggningsmodelleringar (materialet på finska)

Melumallinnus Pirtnuora
786 KB, päivitetty 28.8.2013
Varjomallinnus Pirtnuora
982 KB, päivitetty 28.8.2013

landskapsutredning (materialet på finska)

Maisemaselvitys - Pirtnuora
1022 KB, päivitetty 26.8.2013

bedömning av de sammantagna konsekvenserna (materialet på finska)

Yhteisvaikutusten arviointi
11.6 MB, päivitetty 26.8.2013


Det gemensamma bakgrundsmaterialet för Pyttis delgeneralplaner för vindkraft (materialet på finska)::
Naturutredning för Pyttis delgeneralplaner för vindkraft 2012. Luontoselvitys Kotkansiipi, Petri Parkko. 10.12.2012.

Pyhtään tuulivoimayleiskaavan luontoselvitys 2012
8.4 MB, päivitetty 28.8.2013


Utredning om tranor i anknytning till Pyttis delgeneralplaner för vindkraft 2012. Luontoselvitys Kotkansiipi, Mikko Hannonen och Petri Parkko. 30.11.2012.

Pyhtään tuulivoimayleiskaavaan liittyvä kurkiselvitys 2012
279 KB, päivitetty 28.8.2013


Dagsrovfåglarnas och tranornas flyttning i Pyttis hösten 2012, Forskningsrapport. Luontoselvitys Kotkansiipi, Tero Ilomäki och Petri Parkko. 30.11.2012.

Päiväpetolintujen ja kurkien muutto Pyhtäällä syksyllä 2012
2.6 MB, päivitetty 28.8.2013


Bedömning av fladdermuspotentialet på området för Pyttis delgeneralplaner för vindkraft 2012. Luontoselvitys Kotkansiipi, Luontoselvitys Metsänen, Timo Metsänen. 11.11.2012.

Pyhtään tuulivoimayleiskaava-alueen lepakkopotentiaalin arviointi 2012
8.8 MB, päivitetty 28.8.2013