Pienvesistöjen rantaosayleiskaava

Saarijärven kaupungin pienvesistöjen alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen rantaosayleiskaava. Suunnittelualueen suurimmat vesistöt (yli 20 ha) ovat: Saarijärvet, Iso Suojärvi, Luotojärvi, Heinäjärvi, Valkeinen, Kangasjärvi, Saarinen, Iso-Haaranen, Iso Sääkspää, Katajajärvi, Puteri, Lautajärvi, Majajärvi, Kuorejärvi, Pieni Haaranen, Alajärvi sekä Iso Kylkijärvi.

Oikeusvaikutteisen rantaosayleiskaavan  perusteella Saarijärven kaupunki voi myöntää rakennusluvat tavanomaiseen loma- ja asuinrakentamiseen, ilman ranta-asemakaavaa tai poikkeamispäätöksiä. Yleiskaavalla muodostetaan alueesta yhtenäinen suunnitelmallinen kokonaisuus, jossa määritetään rakentamisen määrä ja sijoittuminen rannoilla.

Suunnittelussa huomioidaan maanomistajien maankäyttötavoitteet, yleiset vesistöjen ja ranta-alueiden virkistysarvot ja virkistyskäyttötarpeet sekä luonnonympäristön ja maiseman erityisarvot. Mitoitusta ja rakennusoikeutta määritettäessä lähtökohtana on maanomistajien tasavertainen kohtelu ominaisuuksiltaan samanarvoisilla ranta-alueilla.


KAAVALUONNOS NÄHTÄVILLÄ 9.2. – 13.3.2017


PIENVESISTÖJEN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA

Kaavaselostus:

2016-12-13 Pienvesistöjen rantaosayleiskaava_ kaavaselostus valmisteluvaihe
5.2 MB, päivitetty 18.1.2017

Kaavakartta:

Kaavamerkinnät - ja määräykset:

Kaavamerkinnät- ja määräykset_Pienvesistöjen ROYK
1.7 MB, päivitetty 8.12.2016

Karttalehdet:

Kartta 1 Pienvesistöjen ROYK luonnos
10.3 MB, päivitetty 8.12.2016
Kartta 2 Pienvesistöjen Royk Luonnos
11.3 MB, päivitetty 8.12.2016
Kartta 3 Pienvesistöjen Royk Luonnos
8.8 MB, päivitetty 8.12.2016
Kartta 4 Pienvesistöjen Royk luonnos
8 MB, päivitetty 8.12.2016
Kartta 5 Pienvesistöjen Royk luonnos
9.6 MB, päivitetty 8.12.2016
Kartta 6 Pienvesistöjen Royk Luonnos
10.4 MB, päivitetty 8.12.2016
Kartta 7 Pienvesistöjen Royk luonnos
11 MB, päivitetty 8.12.2016
Kartta 8 Pienvesistöjen Royk luonnos
11.2 MB, päivitetty 8.12.2016
Kartta 9 Pienvesistöjen Royk luonnos
12.1 MB, päivitetty 8.12.2016
Kartta 10 Pienvesistöjen Royk luonnos
9.7 MB, päivitetty 8.12.2016
Kartta 11 Pienvesistöjen Royk luonnos
10.3 MB, päivitetty 8.12.2016
Kartta 12 Pienvesistojen Royk Luonnos
10.5 MB, päivitetty 26.1.2017
Kartta 13 Pienvesistöjen Royk luonnos
12.4 MB, päivitetty 8.12.2016
Kartta 14 Pienvesistöjen Royk luonnos
9.6 MB, päivitetty 8.12.2016


Selvitykset ja erillisasiakirjat:

1. OAS

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
5.2 MB, päivitetty 9.12.2016

2. Luonto- ja maisemaselvitys

Luonto- ja maisemaselvitys liitteineen
63.8 MB, päivitetty 7.6.2017

3. Muinaisjäännösinventointi

Muinaisjäännösinventointi
3.3 MB, päivitetty 8.12.2016

4. Kantatilaselvitys ja mitoituslaskelma

Vesistökohtainen:

Vesistökohtainen mitoitustaulukko_pohjoinen
277 KB, päivitetty 8.12.2016
Vesistökohtainen mitoitustaulukko_länsi
134 KB, päivitetty 8.12.2016
Vesistökohtainen mitoitustaulukko_itä
136 KB, päivitetty 8.12.2016
Vesistökohtainen mitoitustaulukko_etelä
149 KB, päivitetty 8.12.2016

Kantatilakohtainen:

Kantatilakohtainen mitoitustaulukko_pohjoinen
471 KB, päivitetty 8.12.2016
Kantatilakohtainen mitoitustaulukko_länsi
190 KB, päivitetty 8.12.2016
Kantatilakohtainen mitoitustaulukko_itä
209 KB, päivitetty 8.12.2016
Kantatilakohtainen mitoitustaulukko_etelä
81 KB, päivitetty 8.12.2016


Liiteasiakirjat:

1. Suunnittelualueen rajaus

Suunnittelualueen rajaus
3 MB, päivitetty 18.1.2017

2. Mitoitusvyöhykkeet

Mitoitusvyöhykkeet
6.7 MB, päivitetty 8.12.2016

3. Ote Keski-Suomen maakuntakaavasta

Ote maakuntakaavasta
1.2 MB, päivitetty 8.12.2016

4. Maanomistus ja kaavoitustilanne

Maanomistus- ja kaavoitustilanne
4.2 MB, päivitetty 18.1.2017

5. Maasto-olosuhteet

Maasto-olosuhteet
2.9 MB, päivitetty 18.1.2017

6. Perustietokartat 

Perustietokartta 6.1
3 MB, päivitetty 18.1.2017
Perustietokartta 6.2
3.1 MB, päivitetty 18.1.2017
Perustietokartta 6.3
3.1 MB, päivitetty 18.1.2017
Perustietokartta 6.4
3.5 MB, päivitetty 18.1.2017

7. Ympäristötietokartat

Ympäristötietokartta 7.1
2.6 MB, päivitetty 18.1.2017
Ympäristötietokartta 7.2
2.7 MB, päivitetty 18.1.2017
Ympäristötietokartta 7.3
2.6 MB, päivitetty 18.1.2017
Ympäristötietokartta 7.4
2.9 MB, päivitetty 18.1.2017

8. Rakentamissuositukset

Rakentamissuositukset
5.1 MB, päivitetty 18.1.2017

9. Tilastoliitteet

1_Tilastoliite pohjoinen
8 KB, päivitetty 18.1.2017
2_Tilastoliite LÄNSI
8 KB, päivitetty 18.1.2017
3_Tilastoliite ITÄ
8 KB, päivitetty 18.1.2017
4_Tilastoliite ETELÄ
9 KB, päivitetty 18.1.2017

Tapahtumat:

Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on mahdollisuus nähtävilläoloaikana esittää mielipiteensä Pienvesistöjen rantaosayleiskaavasta.

Kirjalliset mielipiteet tullee jättää kaavoitusarkkitehdille osoitettuna viimeistään 13.3.2017 mennessä osoitteeseen: Saarijärven kaupunki, Kaavoitus, Pl 13, 43101 Saarijärvi tai kirjaamo a saarijarvi.fi.

Saarijärven kaupunki

PL 13 (Sivulantie 11)
43101 Saarijärvi

Kaavaprosessi, kaavanlaadinnan ohjaus, lakiasiat:

kaavoitusarkkitehti
Ulla-Maija Humppi
puh. 044 459 8405
ulla-maija.humppi a saarijarvi.fi

kaavasuunnittelija
Mirja Tarvainen 
puh. 044 459 8435
mirja.tarvainen a saarijarvi.fi 

Mirja Tarvainen ei osallistu Pohjoisen osa-alueen rantaosayleiskaavan valmisteluun

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

projektipäällikkö
DI Kuisma Reinikainen
puh. 050 390 5680 kuisma.reinikainen a fcg.fi

suunnittelija
DI Maria Auranen
puh. 044 298 1858
maria.auranen a fcg.fi

Osmontie 34, PL 950
00601Helsinki