Pienvesistöjen rantaosayleiskaava

Saarijärven kaupungin pienvesistöjen alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen rantaosayleiskaava. Suunnittelualueen suurimmat vesistöt (yli 20 ha) ovat: Saarijärvet, Iso Suojärvi, Luotojärvi, Heinäjärvi, Valkeinen, Kangasjärvi, Saarinen, Iso-Haaranen, Iso Sääkspää, Katajajärvi, Puteri, Lautajärvi, Majajärvi, Kuorejärvi, Pieni Haaranen, Alajärvi sekä Iso Kylkijärvi.

Oikeusvaikutteisen rantaosayleiskaavan  perusteella Saarijärven kaupunki voi myöntää rakennusluvat tavanomaiseen loma- ja asuinrakentamiseen, ilman ranta-asemakaavaa tai poikkeamispäätöksiä. Yleiskaavalla muodostetaan alueesta yhtenäinen suunnitelmallinen kokonaisuus, jossa määritetään rakentamisen määrä ja sijoittuminen rannoilla.

Suunnittelussa huomioidaan maanomistajien maankäyttötavoitteet, yleiset vesistöjen ja ranta-alueiden virkistysarvot ja virkistyskäyttötarpeet sekä luonnonympäristön ja maiseman erityisarvot. Mitoitusta ja rakennusoikeutta määritettäessä lähtökohtana on maanomistajien tasavertainen kohtelu ominaisuuksiltaan samanarvoisilla ranta-alueilla.

Ehdotus on nähtävillä27.2.–8.4.2019.
Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 9.2.–13.3.2017 välisen ajan.

PIENVESISTÖJEN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA

Ehdotusaineisto:

Kaavakartta:

Kaavamerkinnät - ja määräykset:

Maaraykset Pienvesistojen Royk Ehdotus
136 KB, päivitetty 10.12.2018

Karttalehdet:

1 kartta: Saarijarven Pienvesistojen Royk Ehdotus
12.1 MB, päivitetty 5.12.2018
2 kartta: Saarijarven Pienvesistojen Royk Ehdotus
12.8 MB, päivitetty 5.12.2018
3 kartta: Saarijarven Pienvesistojen Royk Ehdotus
11.4 MB, päivitetty 5.12.2018
4 kartta: Saarijarven Pienvesistojen Royk Ehdotus
10.5 MB, päivitetty 5.12.2018
5 kartta: Saarijarven Pienvesistojen Royk Ehdotus
10.1 MB, päivitetty 5.12.2018
6 kartta: Saarijarven Pienvesistojen Royk Ehdotus
10.6 MB, päivitetty 5.12.2018
7 kartta: Saarijarven Pienvesistojen Royk Ehdotus
13.3 MB, päivitetty 5.12.2018
8 kartta: Saarijarven Pienvesistojen Royk Ehdotus
14 MB, päivitetty 5.12.2018
9 kartta: Saarijarven Pienvesistojen Royk Ehdotus
15.6 MB, päivitetty 5.12.2018
10 kartta: Saarijarven Pienvesistojen Royk Ehdotus
11.4 MB, päivitetty 5.12.2018
11 kartta: Saarijarven Pienvesistojen Royk Ehdotus
10 MB, päivitetty 5.12.2018
12 kartta: Saarijarven Pienvesistojen Royk Ehdotus
13.6 MB, päivitetty 5.12.2018
13 kartta: Saarijarven Pienvesistojen Royk Ehdotus
14 MB, päivitetty 5.12.2018
14 kartta: Saarijarven Pienvesistojen Royk Ehdotus
12.9 MB, päivitetty 5.12.2018


Selostus:

Selostus: Pienvesistöjen Royk ehdotus
6.3 MB, päivitetty 10.12.2018


Selvitykset ja erillisasiakirjat: 

1. OAS

OAS: Pienvesistojen royk
827 KB, päivitetty 5.12.2018

2. Luonto- ja maisemaselvitys

Luontoselvitys: Saarijarvi Royk 2018
9.2 MB, päivitetty 5.12.2018
Luontoselvitys: liitekartat 2018
16.4 MB, päivitetty 5.12.2018

3. Natura-arviointi

Natura-arviointi 2018
3.8 MB, päivitetty 5.12.2018

4. Muinaisjäännösinventointi

Muinaisjäännösinventointi
3.3 MB, päivitetty 8.12.2016

5. Kantatilaselvitys ja mitoituslaskelma

Vesistökohtainen:

Mitoitustaulukko Vesistokohtainen Etela
204 KB, päivitetty 5.12.2018
Mitoitustaulukko Vesistokohtainen Pohjoinen
185 KB, päivitetty 5.12.2018
Mitoitustaulukko Vesistokohtainen Ita
113 KB, päivitetty 5.12.2018
Mitoitustaulukko Vesistokohtainen Lansi
112 KB, päivitetty 5.12.2018

Kantatilakohtainen:

Mitoitustaulukko Kantatilakohtainen Etela
89 KB, päivitetty 5.12.2018
Mitoitustaulukko Kantatilakohtainen Pohjoinen
274 KB, päivitetty 5.12.2018
Mitoitustaulukko Kantatilakohtainen Ita
151 KB, päivitetty 5.12.2018
Mitoitustaulukko Kantatilakohtainen Lansi
143 KB, päivitetty 5.12.2018


Liiteasiakirjat:

1. Suunnittelualueen rajaus

Suunnittelualueen Rajaus
2.8 MB, päivitetty 5.12.2018

2. Mitoitusvyöhykkeet

Mitoitusvyöhykkeet
6.7 MB, päivitetty 8.12.2016

3. Ote Keski-Suomen maakuntakaavasta

Ote maakuntakaavasta
1.4 MB, päivitetty 5.12.2018

4. Maanomistus ja kaavoitustilanne

Maanomistus- ja kaavoitustilanne
4.2 MB, päivitetty 18.1.2017

5. Maasto-olosuhteet

Maasto-olosuhteet
2.9 MB, päivitetty 18.1.2017

6. Perustietokartat 

Perustietokartta 6.1
3 MB, päivitetty 18.1.2017
Perustietokartta 6.2
3.1 MB, päivitetty 18.1.2017
Perustietokartta 6.3
3.1 MB, päivitetty 18.1.2017
Perustietokartta 6.4
3.5 MB, päivitetty 18.1.2017

7. Ympäristötietokartat

Liite 7.1 Ymparistotietokartta
2.5 MB, päivitetty 5.12.2018
Liite 7.2 Ymparistotietokartta
2.7 MB, päivitetty 5.12.2018
Liite 7.3 Ymparistotietokartta
2.7 MB, päivitetty 5.12.2018
Liite 7.4 Ymparistotietokartta
3.5 MB, päivitetty 5.12.2018


8. Rakentamissuositukset

Rakentamissuositukset
5.1 MB, päivitetty 18.1.2017

9. Tilastoliitteet

Tilastoliite Etela
27 KB, päivitetty 5.12.2018
Tilastoliite Pohjoinen
24 KB, päivitetty 5.12.2018

Tilastoliite Ita
23 KB, päivitetty 5.12.2018
Tilastoliite Lansi
23 KB, päivitetty 5.12.2018

10. Kaavoittajan vastineet lausuntoihin

Vastineet Lausuntoihin Pienvesistot Royk
294 KB, päivitetty 5.12.2018

11. Kaavoittajan vastineet mielipiteisiin

Vastineet Mielipiteisiin Etela
180 KB, päivitetty 5.12.2018
Vastineet Mielipiteisiin Pohjoinen
141 KB, päivitetty 5.12.2018
Vastineet Mielipiteisiin Itä
157 KB, päivitetty 11.3.2019
Vastineet Mielipiteisiin Lansi
219 KB, päivitetty 5.12.2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luonnosaineisto:

Kaavaselostus:

2016-12-13 Pienvesistöjen rantaosayleiskaava_ kaavaselostus valmisteluvaihe
5.2 MB, päivitetty 18.1.2017

Kaavakartta:

Kaavamerkinnät - ja määräykset:

Kaavamerkinnät- ja määräykset_Pienvesistöjen ROYK
1.7 MB, päivitetty 8.12.2016

Karttalehdet:

Kartta 1 Pienvesistöjen ROYK luonnos
10.3 MB, päivitetty 8.12.2016
Kartta 2 Pienvesistöjen Royk Luonnos
11.3 MB, päivitetty 8.12.2016
Kartta 3 Pienvesistöjen Royk Luonnos
8.8 MB, päivitetty 8.12.2016
Kartta 4 Pienvesistöjen Royk luonnos
8 MB, päivitetty 8.12.2016
Kartta 5 Pienvesistöjen Royk luonnos
9.6 MB, päivitetty 8.12.2016
Kartta 6 Pienvesistöjen Royk Luonnos
10.4 MB, päivitetty 8.12.2016
Kartta 7 Pienvesistöjen Royk luonnos
11 MB, päivitetty 8.12.2016
Kartta 8 Pienvesistöjen Royk luonnos
11.2 MB, päivitetty 8.12.2016
Kartta 9 Pienvesistöjen Royk luonnos
12.1 MB, päivitetty 8.12.2016
Kartta 10 Pienvesistöjen Royk luonnos
9.7 MB, päivitetty 8.12.2016
Kartta 11 Pienvesistöjen Royk luonnos
10.3 MB, päivitetty 8.12.2016
Kartta 12 Pienvesistojen Royk Luonnos
10.5 MB, päivitetty 26.1.2017
Kartta 13 Pienvesistöjen Royk luonnos
12.4 MB, päivitetty 8.12.2016
Kartta 14 Pienvesistöjen Royk luonnos
9.6 MB, päivitetty 8.12.2016


Selvitykset ja erillisasiakirjat:

1. OAS

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
5.2 MB, päivitetty 9.12.2016

2. Luonto- ja maisemaselvitys

Luonto- ja maisemaselvitys liitteineen
63.8 MB, päivitetty 7.6.2017

3. Muinaisjäännösinventointi

Muinaisjäännösinventointi
3.3 MB, päivitetty 8.12.2016

4. Kantatilaselvitys ja mitoituslaskelma

Vesistökohtainen:

Vesistökohtainen mitoitustaulukko_pohjoinen
277 KB, päivitetty 8.12.2016
Vesistökohtainen mitoitustaulukko_länsi
134 KB, päivitetty 8.12.2016
Vesistökohtainen mitoitustaulukko_itä
136 KB, päivitetty 8.12.2016
Vesistökohtainen mitoitustaulukko_etelä
149 KB, päivitetty 8.12.2016

Kantatilakohtainen:

Kantatilakohtainen mitoitustaulukko_pohjoinen
471 KB, päivitetty 8.12.2016
Kantatilakohtainen mitoitustaulukko_länsi
190 KB, päivitetty 8.12.2016
Kantatilakohtainen mitoitustaulukko_itä
209 KB, päivitetty 8.12.2016
Kantatilakohtainen mitoitustaulukko_etelä
81 KB, päivitetty 8.12.2016


Liiteasiakirjat:

1. Suunnittelualueen rajaus

Suunnittelualueen rajaus
3 MB, päivitetty 18.1.2017

2. Mitoitusvyöhykkeet

Mitoitusvyöhykkeet
6.7 MB, päivitetty 8.12.2016

3. Ote Keski-Suomen maakuntakaavasta

Ote maakuntakaavasta
1.2 MB, päivitetty 8.12.2016

4. Maanomistus ja kaavoitustilanne

Maanomistus- ja kaavoitustilanne
4.2 MB, päivitetty 18.1.2017

5. Maasto-olosuhteet

Maasto-olosuhteet
2.9 MB, päivitetty 18.1.2017

6. Perustietokartat 

Perustietokartta 6.1
3 MB, päivitetty 18.1.2017
Perustietokartta 6.2
3.1 MB, päivitetty 18.1.2017
Perustietokartta 6.3
3.1 MB, päivitetty 18.1.2017
Perustietokartta 6.4
3.5 MB, päivitetty 18.1.2017

7. Ympäristötietokartat

Ympäristötietokartta 7.1
2.6 MB, päivitetty 18.1.2017
Ympäristötietokartta 7.2
2.7 MB, päivitetty 18.1.2017
Ympäristötietokartta 7.3
2.6 MB, päivitetty 18.1.2017
Ympäristötietokartta 7.4
2.9 MB, päivitetty 18.1.2017

8. Rakentamissuositukset

Rakentamissuositukset
5.1 MB, päivitetty 18.1.2017

9. Tilastoliitteet

1_Tilastoliite pohjoinen
8 KB, päivitetty 18.1.2017
2_Tilastoliite LÄNSI
8 KB, päivitetty 18.1.2017
3_Tilastoliite ITÄ
8 KB, päivitetty 18.1.2017
4_Tilastoliite ETELÄ
9 KB, päivitetty 18.1.2017

Tapahtumat:

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus muistutuksen tekemiseen yleiskaavaehdotuksesta ennen nähtävillä oloajan päättymistä.

Kirjalliset muistutukset on jätettävä kaupunginhallitukselle osoitettuna viimeistään 8.4.2019 osoitteeseen:

Saarijärven kaupunki, Kaavoitus, Pl 13, 43101 Saarijärvi
tai kirjaamo a saarijarvi.fi.

Saarijärven kaupunki

PL 13 (Sivulantie 11)
43101 Saarijärvi

Kaavaprosessi, kaavanlaadinnan ohjaus, lakiasiat:

kaavoitusarkkitehti
Ulla-Maija Humppi
puh. 044 459 8405
ulla-maija.humppi a saarijarvi.fi

kaavasuunnittelija
Mirja Tarvainen 
puh. 044 459 8435
mirja.tarvainen a saarijarvi.fi 

Mirja Tarvainen ei osallistu Pohjoisen osa-alueen rantaosayleiskaavan valmisteluun

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

projektipäällikkö
DI Maria Ouni
puh. 044 298 1858
maria.ouni a fcg.fi

Osmontie 34, PL 950
00601Helsinki