TARVAALAN KAMPUSALUEEN ASEMAKAAVA

Tarvaalan kampusalueen suunnittelualue sijaitsee pääosin Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston omistamilla maa-alueilla Tarvaalan kylässä Uuraistentien varrella. Asemakaavoitushankkeen tarkoituksena on mahdollistaa alueen pitkäaikainen kehittäminen ja mahdollisesti myös kaupungin palvelu- ja koulutustilojen sijoittaminen alueelle.

Valmisteluvaiheen aineisto:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma_Tarvaalan Kamppusalue
925 KB, päivitetty 10.4.2016

Kaavakartta:

Tarvaalan kampusalueen asemakaava_kartta
522 KB, päivitetty 1.4.2016

Kaavaselostus:

Tarvaalan kampusalueen asemakaava_selostus
2.1 MB, päivitetty 1.4.2016

Tapahtumat:

Kaavahanketta koskeva valmisteluaineisto oli nähtävillä 28.1.-29.2.2016

Yhteystiedot:

Saarijärven kaupungin kaavoituspalvelut

aluearkkitehti 
Ulla-Maija Humppi 
puh. 044 459 8405
ulla-maija.humppi a saarijarvi.fi

kaavasuunnittelija
Mirja Tarvainen
puh. 044 459 8435

kaavavalmistelija
Essi Jokinen
puh. 044 459 8210

FCG Suunnittelu- ja tekniikka Oy

arkkitehti Tuomo Järvinen Puistokatu 2 A, 40100 Jyväskylä Puh. 040 753 1524

tuomo.jarvinen a fcg.fi