• upload_b63f361_kalliokuva_1920.jpg
  • FCG Architects

FCG Finnish Consulting Group - projektisivustoja

Pääset tutustumaan FCG:n ajankohtaisiin hankkeisiin alla olevista kuvakkeista.

Kaavahankkeita

Isokyrö – Lapinmäki

Tavoitteena on laatia alueelle oikeusvaikutteinen tuulivoimaosayleiskaava, jonka perusteella rakennusluvat tuulivoimaloille voidaan myöntää.

Isokyrö – Tervajoki

Tavoitteena on laatia alueelle oikeusvaikutteinen tuulivoimaosayleiskaava, jonka perusteella rakennusluvat tuulivoimaloille voidaan myöntää.

Kinnula – Kivijärvi

Tavoitteena on laatia alueelle oikeusvaikutteinen tuulivoimaosayleiskaava, jonka perusteella rakennusluvat tuulivoimaloille voidaan myöntää.

Isokyrö – Keskusta – Kyrööntien alue

Tavoitteena on päivittää alueen maankäyttö liike-elämän tarpeet huomioiden. Kaavan tavoitteena on myös mahdollistaa päiväkodin rakentaminen ja alueen liikennejärjestelyjen päivittäminen.