Virtuaalimalli

FCG Suunnittelu ja tekniikka luo tarpeisiinne virtuaalimallin, jonka avulla ideoiden ja innovaatioiden ymmärtäminen ennen niiden toteutusta on helpompaa. Teollisuuden tuotteissa on mahdollista tehdä prototyyppejä, joiden avulla niiden muotoilu ja toimivuus todennetaan ennen valmistuksen aloittamista. Rakentamisessa ei prototyyppien valmistaminen ole mahdollista. Kun tarpeena on esimerkiksi rakentaa uusi asuinalue, ei alueesta voida tehdä prototyyppejä parhaan lopputuloksen löytämiseksi.  

Virtuaalimallin avulla suunnitelmat voidaan havainnollistaa ennen niiden toteutusta. Virtuaalimalli on ikäänkuin hankkeen visuaalisen näkökulman virtuaalinen prototyyppi, jonka avulla hankkeen materiaalivalinnat ja ratkaisuvalinnat ja vaikutus ympäristöön todennetaan. FCG auttanut virtuaalimallien avulla lukuisia asiakkaita tekemään päätöksiä ja nopeuttanut hankkeiden läpimenoaikaa.

Pasilavm

Pasilan virtuaalimalli Veturitien havainnollistamista varten.