FCG Aikamatkan virtuaaliseinä

FCG Aikamatkalla ideat ja innovaatiot tulevat ymmärretyksi ja kaikki hankkeen osapuolet ymmärtävät lopputuloksen samalla tavalla, kun käytössä on FCG:n virtuaaliseinä. FCG:n virtuaaliseinä on kevyt ja helposti siirrettävä mobiilitila, jossa käyttäjä voi astua koko horisontaalisen näkökentän kattavaan tarkastelupisteeseen. Oli kyseessä sitten uuden kadun havainnollistaminen yleisötilaisuudessa, kiinteistön tietomallikatselmus, tai vaikka laitoksen käyttäjäkoulutus, on FCG aikamatkan avulla kaikista helpointa saavuttaa yhteinen kieli.

FCG Virtuaaliseinä