Uusi sote vaatii uuden ohjausjärjestelmän

Sosiaali- ja terveyspalveluiden integrointi ja asiakaslähtöinen toiminnanohjaustieto ovat soteuudistuksen keskiössä. Palveluiden tuottajat ja järjestäjät tarvitsevat uudenlaista tapaa tarkastella hoito- ja palveluketjuja. Tämä edellyttää toiminnan ja talouden järjestelmän uudistamista.

FCG:n hallinnoimat asiakasluokittelujärjestelmät ovat palvelleet jo pitkään erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon tietotarpeita. Seuraavana, loogisena askeleena on yhdistää tieto sosiaalihuollon palveluista asiakkaan palvelun kokonaisuuteen

Palveluntuottajien ja palvelutuotannon arvioimiseksi tarvitaan yhtenäinen tapa kuvata tuotantoa ja sen kustannuksia. 

Siksi Kuntaliitto ja FCG Konsultointi kehittävät yhteistyössä alan toimijoiden kanssa FinDRG-järjestelmän, jossa uutena kokonaisuutena tulee mukaan sosiaalihuollon asiakasluokittelujärjestelmä. Samalla luomme uutta sote-järjestelmäämme palvelevan integroidun asiakas- ja potilasryhmittelylogiikan kuvaamaan asiakkaiden palveluketjuja. 

HANKE KÄYNNISTYI OHJAUSRYHMÄN KOKOUKSELLA TORSTAINA 31.8.2017

 • Mukaan mahtuu vielä: kutsumme  hankkeeseen mukaan kuntia, kuntayhtymiä, yrityksiä ja erilaisia organisaatioita. Kyseessä on verkostohanke, jonka osallistujaorganisaatiot rahoittavat hanketta, ja vaikuttavat kehitettäviin sisältöihin sekä lopputulokseen.
 • Tervetuloa!

TEEMAT 

Hanke koostuu kolmesta teemasta:

 • Asiakasryhmittely
 • Sosiaalihuolto
 • Kotihoito ja palveluasuminen

FinDRG:hen sisällytettävä Sosiaalihuollon asiakasluokittelujärjestelmä keskittyy vuosina 2016-2018 suurimpiin asiakassegmentteihin: ikäihmisiin ja mielenterveys- ja päihdepalvelun asiakkaisiin.

KAIKKI KERTYVÄ TIETO HYÖDYNNETÄÄN

Kehitettävässä ryhmittelyssä hyödynnetään laajasti jo käytössä olevia luokituksia. Asiakkaiden palveluiden ja tuen tarpeesta saadaankin tietoa esimerkiksi FCG:n hallinnoimista toimintakyky- ja muista mittareista, joita ovat:

 • Toimintakyvyn ja avuntarpeen arviointimenetelmä FIM®
 • Ikäihmisen toimintakyvyn ja avuntarpeen arviointimenetelmä RAVA®
 • Mielenterveysasiakkaiden toimintakyvyn ja avuntarpeen arviointimenetelmä TUVA®
 • Hoitoisuusluokitusjärjestelmä RAFAELA®

Hankkeessa hyödynnetään myös muita Suomessa käytössä olevia toimintakyvyn mittareita pyrkimyksenä luoda geneerinen malli mittaritiedon hyödyntämiseksi. 

HANKKEEN TULOKSET

Kahden vuoden työskentelyn aikana FinDRG-hanke tuottaa valituille asiakassegmenteille seuraavaa: 

 1. Asiakasryhmittelylogiikat ikäihmisten ja mielenterveys- sekä päihdeasiakkaiden asumis-ja kotihoitopalveluihin.
 2. Kuvaa sosiaali- ja terveydenhuollon tapahtumat yhdistävän palvelupolkulogiikan.

Yhteystiedot

FCG

Maija Valta,
Toimialajohtaja
Hyvinvointi ja sote
maija.valta a fcg.fi
+358 44 270 0612

Elina Hermiö
erityisasiantuntija, projektipäällikkö
Hyvinvointi ja sote
elina.hermio a fcg.fi
+358 50 381 0473

Suomen Kuntaliitto

Tuija Savolainen
erityisasiantuntija
sposti tuija.savolainen a kuntaliitto.fi
puh. 050 569 5079