Sosiaalihuoltoon asiakasryhmittelyn tuottava hanke on käynnistynyt

FinDRG-hankkeen ohjausryhmä piti ensimmäisen kokouksensa torstaina 31.8.2017. Kokouksessa hankkeen tavoitteeksi tarkennettiin asiakasryhmittelylogiikan tuottaminen keskeisimmille sosiaalipalveluiden asiakasryhmille: ikäihmisille ja mielenterveys- ja päihdeasiakkaille.

Työskentely lähtee liikkeelle kansainvälisellä kirjallisuuskatsauksella ja saatavilla olevan kansallisen rakenteisesti kirjatun tiedon kartoituksella. Raportti tästä työskentelystä on käytössä joulukuussa 2017, jolloin myös määritellään tarkemmin hankkeen etenemisaikataulu, työskentelyn sisällöt ja rytmitys.

Työskentelyn tavoitteena on tuottaa valmis asiakasryhmittely valitulle asiakassegmentille syksyllä 2019 kaikkien sote-organisaatioiden hyödynnettäväksi.

Hanketta koordinoi FCG Konsultointi, jonka asiantuntijat tuottavat sisältöä yhteistyössä osallistuvien organisaatioiden kanssa. Hankkeessa ovat mukana Kuntaliitto, Heinolan kaupunki, Loviisan kaupunki, ESSOTE ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä sekä asiantuntijapanoksella THL ja Lääkäriliitto.

Sairaanhoitopiirit, kaupungit, yksityiset sote-yritykset ja erilaiset sote-järjestöt voivat vielä liittyä hankkeeseen.  

FinDRG on Kuntaliitto-konsernin käynnistämä verkostohanke, jossa täydennetään terveydenhuollon potilasryhmittelyä sosiaalihuollon asiakasryhmittelyllä. Hankkeen tuloksena sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketjusta saadaan eheämpi kokonaiskuva, mikä helpottaa toiminnan ohjausta.Osallistuvat organisaatiot rahoittavat hanketta, ja vaikuttavat kehitettäviin sisältöihin sekä lopputulokseen.