Kuntien kyberturvallisuuspäivät

Kyberturvallisuuspäivien valinnaisia ohjelmalinjoja on kolme:

• hallinnollinen turvallisuus,
• tietosuoja ja henkilöstö sekä
• tekninen tietoturva


Tietoiskut 4.10.2016

12.30 – 12.55, Luentosali
Tietoturvallisuuden ja yksityisyydensuojan parantaminen pilvipalveluiden avulla,
teknologiajohtaja Aki Siponen,
Microsoft Oy

12.30 – 12.55, B 3.6
Tietoturvan ja tietosuojan parantaminen identiteettitietoa hyödyntäen,
myyntijohtaja Pekka Lindqvist,
Micro Focus Oy

Tietoiskut 5.10.2016

12.30 – 12.55, B 3.8
Kyberturvallisuuden tila ja kehittäminen kunnissa  - tutkimustuloksia nykytilasta,
johtaja Jens Säynäjärvi,
CGIOhjelma tiistaina 4.10.


Yhteinen ohjelmaosuus

Pj. tietoyhteiskunta-asiain päällikkö Heikki Lunnas, Suomen Kuntaliitto 

8.00
Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00
Suomen Kyberturvallisuusstrategia
kansliapäällikkö Jukka Juusti, puolustusministeriö,turvallisuuskomitean pj.

9.30
Kyberturvallisuutta edistävät hankkeet ja tiedonhallintalaki
kyberturvallisuus- ja infrastruktuuriyksikön päällikkö
Aku Hilve, valtiovarainministeriö

10.00
Tietosuoja ja digitalisaatio – miten tietosuoja tukee digitalisaatiota? 
tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, Tietosuojavaltuutetun toimisto 

10.30
Viestintäviraston kyberturvallisuuskeskuksen toiminta
Havainnointipalvelut-ryhmän päällikkö Mikko Viitaila,
Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus

11.00
VAHTI, Kuntien tietoturvajaosto
tietohallintojohtaja Harri Ihalainen, Rovaniemen kaupunki,
VAHTI kuntien tietoturvajaoston pj.


Ohjelmalinja I: Hallinnollinen turvallisuus 

Pj. tietohallintojohtaja Harri Ihalainen, Rovaniemen kaupunki

Vastuut 

13.00
Kyberstrategian uhkakuvat ja mahdollisuudet
 – turvallisuuden kokonaiskuva

erityisasiantuntija Kimmo Rousku, valtiovarainministeriö, VAHTI-pääsihteeri

13.30
Kyberturvallisuuden vastuut kunnissa: kuka vastaa, mitä ja miten vastataan?
lakimies Ida Sulin, Suomen Kuntaliitto

14.00
Näkökulmia tietoturvasäännöstön päivittämiseen
erityisasiantuntija Tuija Kuusisto, valtiovarainministeriö

15.00
Jatkuvuudenhallinta maakuntien tietohallinnon ja ICTpalveluiden järjestämisessä
erityisasiantuntija Tuija Kuusisto, valtiovarainministeriö

15.30
Miten kyberturvallisuusstrategia toteutetaan?
professori Jarno Limnéll, Aalto yliopisto

16.00
Yritysturvallisuuden uusi hallintamalli
johtava turvallisuusasiantuntija Mika Susi, Elinkeinoelämän keskusliitto


Ohjelmalinja II: Tietosuoja ja Henkilöstö

Pj. tietohallintojohtaja Markku Salakka, Valkeakosken kaupunki

Tiedon elinkaari 

13.00
Tietosuoja-asetus, mitä ajankohtaista ja uutta?
EU-erityisasiantuntija Anu Talus, oikeusministeriö

13.30
EU-tietosuojalainsäädännön uudistus, VAHTI-raportti
VAHTI-pääsihteeri Kimmo Rousku, valtiovarainministeriö

14.00
Tiedon elinkaaren hallinta
I Henkilötietojen suoja
ylitarkastaja Katja Ahola, Tietosuojavaltuutetun toimisto
II Sähköinen asiakirjanhallinta
ylitarkastaja Nina Eerikäinen, Arkistolaitos

Kunta verkossa 

15.00
Henkilötietojen suoja ja julkisuusperiaate
oikeustieteen kandidaatti Anna-Riitta Wallin

15.30
Verkkoviestintä. Viranomaisten toiminnan julkisuus,
kuntalaki ja päätösten julkaiseminen verkossa

lakimies Ida Sulin, Suomen Kuntaliitto

16.00
Avoin data ja tietosuoja
erityisasiantuntija Elisa Kettunen, Suomen Kuntaliitto


Ohjelmalinja III: Tekninen tietoturva 

Pj. erityisasiantuntija Jari Ylikoski, Suomen Kuntaliitto

Inhimillinen tekijä 

13.00
Ihminen turvallisuuden keskiössä – myös kyberturvallisudessa
professori Jarno Limnéll, Aalto yliopisto

13.30
Tietoturvan huomioiminen hankinnoissa ja sopimussuhteissa
lakimies, varautumispäällikkö Jukka Hämäläinen, Hansel Oy

14.00
Tietoturvallisuuden johtaminen ja vastuut, Oulun kaupunki
FT Kari Nykänen, Oulun kaupunki

Infahäiriöiden hallinta 

15.00
Kansallinen palveluarkkitehtuuri (KaPA) – Julkinen/Kansallinen palveluväylä ja tietoturvallisuus KaPA-palvelut, VY- ja KY-verkko, vyöhykeratkaisu
erityisasiantuntija Jari Ylikoski, Suomen Kuntaliitto

15.45
VIRT-toimintamalli häiriötilanteiden hallinnassa
erityisasiantuntija Kirsi Janhunen, valtiovarainministeriö

Yhteinen ohjelmaosuus 

16.30
Cocktails, ICT, digitalisaatio, robotisaatio, kybervalmiudet – missä maailma on vuonna 2026?
Esitykset ja keskustelu, juontajina Kimmo Rousku ja Petteri Järvinen, pianistina Nikita Naberukhin


Ohjelma keskiviikkona 5.10. 

Ohjelmalinja I: Hallinnollinen turvallisuus 

Kustannukset 

Pj. tietohallintojohtaja Harri Ihalainen, Rovaniemen kaupunki

9.00
Kuinka ja miten lasket tietoturvainvestoinnin takaisinmaksuajan?
Jouni Auer, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

9.45
Voidaanko kyberuhkiin varautua vakuutuksilla? Kyberuhkien riskienhallinta vakuutusyhtiön näkökulmasta
riskienhallintapäällikkö Sampsa Hakulinen, Fennia

10.30
Miten toteutat kuntien riskienhallinnan – kustannustehokkaasti?
VAHTI-pääsihteeri Kimmo Rousku, valtiovarainministeriö

Koulutus 

FT Kari Nykänen, tietohallinto, Oulun kaupunki

13.00
Tietoturvallisuuden kouluttaminen – oma taiteenlajinsa?
Enterprice defender Petri Puhakainen, Silverskin Information Security Oy

13.30
Kyberosaaminen Suomessa ja kunnissa? Yhteistyön kehittäminen julkisten toimijoiden käyttöön
erikoistutkija Antti Pelkonen,Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy

14.00
Kyberturvallisuuden kehittäminen yhteistyössä korkeakoulujen kanssa 
johtaja Jarmo Siltanen, IT-instituutti, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Ohjelmalinja II: Tietosuoja ja henkilöstö 

Tietosuojariskit 

Pj. tietoturva-asiantuntija Aaro Hallikainen, Helsingin kaupunki

9.00
Suomen tietoturvastrategia – Maailman luotetuinta digitaalista liiketoimintaa 
Tieto-osaston turvallisuusyksikön johtaja Timo Kievari, liikenne- ja viestintäministeriö

9.30
Organisaation tietoturvavelvoitteet – miten uhkiin on tietosuoja-asetuksen mukaan varauduttava ja miten tietoturvaloukkauksista ilmoitetaan
asianajaja, CIPP/E Jukka Lång, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

10.15
Tietosuojariskien hallinta
tietoturvapäällikkö, Jan Seuri, Veikkaus Oy

Tietosuojajohtaminen 

Pj. erityisasiantuntija Simo Tanner, Suomen Kuntaliitto

13.00
Tietotilinpäätös raportoinnin välineenä
johtava asiantuntija Annina Hautala, Väestörekisterikeskus

13.30
Tietoturvallisuuteen liittyvien asioiden johtamisen ja koordinoinnin haasteet sote-ympäristössä -ja verkostoissa
tietoturvapäällikkö Antti-Olli Taipale, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä

14.00
Tietoturvayhteistyö Tampereen seudun kunnilla
tietoturvapäällikkö Juha Koivisto, Tampereen kaupunki


Ohjelmalinja III: Tekninen tietoturva 

Pj. asiantuntija Saana Seppänen, Kyber- ja infrastruktuuriyksikkö, valtiovarainministeriö

Kyberturva 

9.00
Uusimmat uhkakuvat – toimenpiteet
F-Secure Oy

9.45
Huoltovarmuuskeskuksen kyberturvallisuusohjelma
johtaja Sauli Savisalo, infrastruktuuriosasto, Huoltovarmuuskeskus

10.30
Sähköinen tunnistaminen – tilanne ja ennuste?
päällikkö Timo Leppinen, Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus

13.00
IoT - Internet of Things
tietoturva-asiantuntija Perttu Halonen, Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus

13.45
Auditointi ja sertifiointi
johtava tarkastaja Aki Tauriainen, Viestintävirasto


Yhteinen ohjelmaosuus 

Pj. tietoyhteiskunta-asiain päällikkö Heikki Lunnas, Suomen Kuntaliitto

Yhteistyön kehittäminen 

15.00
Uusi VAHTI-portaali ja ohjeiden rakenneuudistus – miten uusi ohjeistorakenne tukee kuntasektoria
erityisasiantuntija Kirsi Janhunen, valtiovarainministeriö
  
15.30
Yhteistyön ja verkostoitumisen mahdollisuudet – kuntien kyberturvallisuuspäivien yhteenveto
tietoyhteiskunta-asiain päällikkö Heikki Lunnas, Suomen Kuntaliitto


Lounas tiistaina klo 11.30 ja keskiviikkona 11.00
iltapäiväkahvit klo 14.30

Suomen Kuntaliitto ja FCG Koulutus Oy järjestävät Kuntien kyberturvallisuuspäivät yhteistyössä Valtiovarainministeriön JulkICT:n, Viestintäviraston
Kyberturvallisuuskeskuksen ja Tietosuojavaltuutetun toimiston kanssa.

Logotkooste


Osallistumismaksu
495 EUR + alv 24%

Osallistumismaksu sisältää myös sähköisen materiaalin sekä ohjelmaan merkityt tarjoilut, mukaan lukien cocktail-tilaisuuden

Ilmoittaudu