Kuntien kyberturvallisuuspäivät

Kyberturvallisuutta edistävät hankkeet ja tiedonhallintalaki

Aku Hilve - Kyberturvallisuus- ja infrastruktuuriyksikön päällikkö

Hyvin hoidettu tietoturvallisuus on digitalisaation etenemisen perusedellytyksiä. Hallinnossa tietoturvallisuutta on kehitetty aktiivisesti ja järjestelmällisesti jo parinkymmenen vuoden ajan. Valtiovarainministeriön vastuulla on ohjata ja kehittää julkisen hallinnon tieto- ja kyberturvallisuutta. Hallinnon jokaisen organisaation johdon vastuulla on puolestaan oman toimintansa turvallisuuden jatkuva ja ennakoiva kehittäminen. VM on asettanut yhteistyön ja kehittämisen toimielimeksi valtionhallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden johtoryhmän (VAHTI).
Viimeisen vuoden aikana valtion ja kuntasektorin tietoturvayhteistyö on edelleen tiivistynyt. VAHTIn yhteyteen on perustettu kuntien tietoturvajaos, jonka tehtävänä on tukea kuntien verkostomaista tietoturvatyötä ja tehostaa valtionhallinnossa kehitettyjen tieto- ja kyberturvallisuuden hyvien käytäntöjen ja VAHTI-ohjeiden hyödyntämistä ja käyttöä kunnissa – ja myös toisin päin kuntien hyvien käytäntöjen hyödyntämistä valtionhallinnossa.

Tieto- ja kyberturvaturvallisuuden säilyminen hyvällä tasolla edellyttää jatkuvaa kehittämistä ja reagoimista toimintaympäristön muutoksiin. Viime vuosina on tehty merkittäviä muutoksia valtionhallinnossa, ja meneillään on laaja maakunta- ja sote-uudistus. Muutosten myötä myös tieto- ja kyberturvallisuuden säädöksiä ja niiden toimeenpanoa on tarkasteltava uudelleen. 


Ilmoittaudu nyt kuntien kyberturvallisuuspäiville 4.-5.10.2016

Ilmoittaudu


Paluu etusivulle

Aku Hilve

Aku Hilve, kyberturvallisuus- ja infrastruktuuriyksikön päällikkö, valtiovarainministeriö

Aku Hilve toimii valtiovarainministeriössä Kyberturvallisuus- ja infrastruktuuriyksikön päällikkönä. Yksikön vastuulla on julkisen hallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden ohjaus ja kehittäminen sekä hallinnon turvallisuusverkkotoiminnan ja yhteisen perustietotekniikan ohjaus. Aku on toiminut yli 20 vuoden ajan erilaisissa tietohallinnon, turvallisuuden ja riskienhallinnan johto- ja asiantuntijatehtävissä julkisella ja yksityisellä sektorilla.