Kuntien kyberturvallisuuspäivät

Henkilötietojen suoja ja julkisuusperiaate

Anna-Riitta Wallin

Henkilötietojen suojaa ja julkisuusperiaatetta tarkastellaan perusoikeuksien ja niiden funktioiden kannalta sekä selostetaan julkisuuslain merkitystä osana henkilötietojen suojaa koskevaa lainsäädäntöä.  Lainsäädäntökokonaisuuden ymmärtämiseksi huomiota kiinnitetään julkisuuslain ja henkilötietolain sekä erityislainsäädännön välisiin suhteisiin.


Ilmoittaudu nyt kuntien kyberturvallisuuspäiville 4.-5.10.2016

Ilmoittaudu


Paluu etusivulle

Anna-Riitta Wallin

Oikeustieteen kandidaatti, eläkkeellä oikeusministeriön lainvalmisteluosaston lainsäädäntöneuvoksen virasta.
Lainvalmistelutehtävät painottuneet vuodesta 1982 informaatio-oikeudelliseen lainsäädäntöön.  Toimi päävalmistelijana mm. 
vuoden 1987 henkilörekisterilain ja  vuoden 1999 julkisuuslainsäädännön kokonaisuudistuksen  valmistelussa.  Tietoturvallisuuslainsäädännön kehittämistehtävistä voidaan mainita valtioneuvoston tietoturvallisuutta valtionhallinnossa koskeva asetus, laki kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista sekä turvallisuusselvityslainsäädännön kokonaisuudistus.