Kuntien kyberturvallisuuspäivät

Tilinpäätös raportoinnin välineenä

Anniina Hautala - Johtava asiantuntija

Organisaatioiden yhden tärkeimmistä pääomista muodostavat niillä olevat tiedot. Näiden tietovarantojen luottamuksellisuus korostuu entisestään
tietoon perustuvien palveluiden ja digitalisaation kehittyessä.   Tämän
luottamuksen säilyttämiseksi ja ylläpitämiseksi on tietojen laatua ja tietojen käsittelyn tilaa kyettävä mittaamaan ja arvioimaan säännöllisesti ja tässä työssä tietotilinpäätös on hyvä työkalu.

Esityksen on tarkoitus vastata  muun muassa tarkemmin siihen, mikä on tietotilinpäätös ja mitä hyötyjä sen laatimisesta on sekä antaa vinkkejä laatimistyöhön. Esityksessä hyödynnetään Väestörekisterikeskuksen omia kokemuksia tietotilinpäätöksen laatimisesta.


Ilmoittaudu nyt kuntien kyberturvallisuuspäiville 4.-5.10.2016

Ilmoittaudu


Paluu etusivulle

Hautala Annina

Anniina Hautala, johtava asiantuntija, Väestörekisterikeskus

Annina Hautalalla on useiden vuosien kokemus henkilötietojen käsittelyyn ja yksityisyyden suojaan liittyvien tietosuojatehtävien hoitamisesta.  Hautala toimii Väestörekisterikeskuksessa tietosuojavastaavana.
Hautalalla on kokemusta tietosuojaohjeistuksen laatimisesta ja hän on vastannut useista tietosuojan kehitysprojekteista sekä osallistunut tietosuojayhteistyöhön niin valtionhallinnossa kuin laajemminkin.
Hautalan johdolla on Väestörekisterikeskuksessa laadittu vuosittaiset tietotilinpäätökset vuodesta 2010 lähtien.