Kuntien kyberturvallisuuspäivät

Avoin data ja tietosuoja

Elisa Kettunen - Erityisasiantuntija

Millaisia tietosuojakysymyksiä dataa avattaessa on kohdattu? Case ostolaskujen avaamisohje kunnille.

Kunnat ovat avanneet julkista tietoa avoimena datana kiihtyvää tahtia jo muutaman vuoden ajan. Avoimen datan yksi lähtökohta on, että tieto on julkista eikä se ole henkilötietoa. Aina henkilötiedon tunnistaminen julkisesta tiedosta ei ole yksiselitteistä. Tuore esimerkki on kuntien ostolaskudatan avaaminen ja toiminimiä koskevien tietojen avaaminen. Onko toiminimiä koskeva tieto henkilötietoa? Entä jos kunta ostaa toiminimeltä, eikö tämä tieto ole julkista tietoa? Entä voiko julkinen tieto olla aina avointa dataa? 

Puheenvuorossa kerrotaan avoimen datan ja tietosuojan rajavedon haasteista toiminimitietoja koskevan todellisen esimerkin kautta. Kuntaliitto ja kuusi suurinta kaupunkia ovat julkaisseet elokuussa 2016 ostolaskujen avaamista koskevan ohjeen, jota laadittaessa näitä kysymyksiä jouduttiin punnitsemaan. Elisa Kettunen on ollut mukana ohjeen laatimisessa ja selvittänyt näitä kysymyksiä yhdessä kuntien kanssa.

Ostolaskujen avaamisohje kunnille löytyy verkosta: https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/ostolaskujen-avaamisohje-kunnille


Ilmoittaudu nyt kuntien kyberturvallisuuspäiville 4.-5.10.2016

Ilmoittaudu


Paluu etusivulle

Elisa Kettunen

Elisa Kettunen, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto