Kuntien kyberturvallisuuspäivät

Kansallinen palveluarkkitehtuuri (KaPA)

Jari Ylikoski - Erityisasiantuntija

Kansallinen palveluväylä on osa kansallista palveluarkkitehtuuria (KaPA). Se yhdistää erilaiset tietoa tarjoavat palvelut loppukäyttäjien asiointipalveluihin. Palveluväylässä on siis kyse yhdestä kansallisen palveluarkkitehtuurin keskeisestä osa-alueesta. KaPA-palvelut muodostavat KaPA toimintaympäristön. Palveluväylä on tapa, jolla eri organisaatioiden palvelut kommunikoivat turvallisesti keskenään verkon ylitse.

Puheenvuorossa tarkastellaan lähemmin julkisen palveluväylän toteutusta. Mitä tarkoitetaan vyöhy-kemallilla ja mitä sillä on tekemistä rakentuvan KY-verkon kanssa ?
 
Näissä dokumenteissa kuvataan kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri:

https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/kansallisen-palveluvaylan-viitearkkitehtuuri


Ilmoittaudu nyt kuntien kyberturvallisuuspäiville 4.-5.10.2016

Ilmoittaudu


Paluu etusivulle

Jari Ylikoski

Jari Ylikoski, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto

• Mukana arkkitehtuuri-työryhmissä tarkastellen asioita kuntaperspektiivistä
• Ratkaisujen yhdenmukaisuus kokonaisarkkitehtuurityön tavoitteet ja vaateet huomioiden
• KY-verkkoasian yhteyshenkilö
• Ensikontakti kuntien arkkitehdeille ja muille vastaaville sidosryhmille