Kuntien kyberturvallisuuspäivät

Tietoturvan huomioiminen hankinnoissa ja sopimussuhteissa

Jukka Hämäläinen - Lakimies, Varautumispäällikkö

Puheenvuorossa käsitellään tietoturvaan liittyvien vaatimusten asettamista tarjouspyynnöissä ja sitä millaisia vaikutuksia tietoturvavaatimuksilla on sopimuksen aikaiseen toimintaan. Tavoitteena on luoda kuulijalle selkeä kuva siitä, millaisia vaatimuksia julkisissa hankinnoissa sovelletaan ja kuinka ne sovitetaan kulloiseenkin hankintaan soveltuviksi. Tietoturvavaatimuksia käsitellään etenkin ICT-hankintojen näkökulmasta.


Ilmoittaudu nyt kuntien kyberturvallisuuspäiville 4.-5.10.2016

Ilmoittaudu


Paluu etusivulle

Jukka Hamalainen

Jukka Hämäläinen, lakimies, varautumispäällikkö, Hansel Oy

Varatuomari Jukka Hämäläinen toimii Valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy:n lakimiehenä ja varautumispäällikkönä. Hänellä on viidentoista vuoden kokemus lakimiestehtävistä muun muassa Liikenteen turvallisuusvirastosta ja puolustusvoimista.