Kuntien kyberturvallisuuspäivät

Suomen kyberturvallisuusstrategia

Jukka Juusti - Kansliapäällikkö

Kybertoimintaympäristön uhkat ovat muuttuneet vaikutuksiltaan aiempaa vaarallisemmiksi yksittäisten ihmisten, yritysten sekä koko yhteiskunnan kannalta. Kyberturvallisuusstrategiassa määritellään keskeiset tavoitteet ja toimintalinjat, joiden avulla vastataan kybertoimintaympäristöön kohdistuviin haasteisiin ja varmistetaan sen toimivuus.

Kybertoimintaympäristö tulee nähdä myös mahdollisuutena ja voimavarana. Turvallinen kybertoimintaympäristö helpottaa yksilöiden ja yritysten oman toiminnan suunnittelua, mikä lisää taloudellista aktiviteettia. Kansallinen kyberturvallisuus ja suomalaisten yritysten menestys ovat yhteydessä keskenään.

Kyberturvallisuusstrategian toimeenpano-ohjelmassa esitettävät toimenpiteet tähtäävät ratkaisuihin, joilla edistetään suomalaisten yritysten kyberturvallisuutta, liiketoimintamahdollisuuksia sekä viranomaisten ja yritysten välistä yhteistyötä. 


Ilmoittaudu nyt kuntien kyberturvallisuuspäiville 4.-5.10.2016

Ilmoittaudu


Paluu etusivulle

Jukka Juusti

Jukka Juusti, kansliapäällikkö, Puolustusministeriö

Puolustusministeriön kansliapäällikkö Jukka Juusti on aiemmin hoitanut puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston osastopäällikön virkaa vuodesta 2012 lähtien. Juustilla on pitkä työura puolustushallinnossa ja kansainvälisissä tehtävissä.  Hän on muun muassa toiminut puolustusvoimien sotatalouspäällikkönä, puolustusvoimien pääinsinöörinä sekä sotavarustepäällikkönä, Euroopan puolustusviraston materiaalijohtajana ja puolustusmateriaaliasiantuntijana Suomen erityisedustustossa NATO:ssa. Juusti on suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon vuonna 1979 ja Master’s Degree in Defence Administration -tutkinnon Iso-Britanniassa vuonna 1989. Juusti toimii Turvallisuuskomitean puheenjohtajana.