Kuntien kyberturvallisuuspäivät

Organisaation tietoturvavelvoitteet

Jukka Lång - Asianajaja

Miten tietoturvauhkiin on tietosuoja-asetuksen mukaan varauduttava ja miten tietoturvaloukkauksista ilmoitetaan

Tietoturvauhat ovat nykyisessä toimintaympäristössä jatkuvasti kasvussa. Julkisen sektorin hallussa olevat henkilötiedot kiinnostavat rikollisia ja tahattomienkin väärinkäytösten seuraukset voivat olla äärimmäisen vakavia. Tietosuoja-asetus luo organisaatioille entistä laajempia velvoitteita tietoturvasta huolehtimiseksi. Asetuksen myötä syntyy muun muassa velvollisuus tehdä ilmoitukset henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta sekä tietosuojaviranomaiselle että tietojen kohteille. Esitys esittelee muuttuvat tietoturvavelvoitteet osana tietosuojan kokonaisuudistusta sekä johdattelee niihin toimenpiteisiin, joihin organisaatioiden olisi ryhdyttävä muutokseen valmistautumiseksi. 


Ilmoittaudu nyt kuntien kyberturvallisuuspäiville 4.-5.10.2016

Ilmoittaudu


Paluu etusivulle

Jukka Lang

Jukka Lång, asianajaja, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

Jukka Lång johtaa Dittmar & Indreniuksen Data Protection, Marketing & Consumers –praktiikkaa. Hän on työskennellyt yli 12 vuotta tietosuoja-asioiden parissa, aloittaen uransa tietosuoja-valtuutetun toimistossa tarkastajana. Jukka on ensimmäinen suomalainen asianajaja, jolle on myönnetty IAPP:n (International Association of Privacy Professionals) Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E) –tietosuoja-sertifikaatti. Päätoimensa ohella Jukka opettaa tietosuojajuridiikkaa Helsingin yliopistossa sekä toimii asiantuntijajäsenenä useissa alan kehitystä luotaavissa työryhmissä.