Kuntien kyberturvallisuuspäivät

VIRT-toimintamalli häiriötilanteiden hallinnassa

Kirsi Janhunen - Erityisasiantuntija

Julkisessa hallinnossa hallittu ICT-palveluiden keskittäminen ja yhteen toimivuus tuo säästöjä. Samalla se tuo mukanaan uusia haasteita. Yhteisissä ympäristöissä häiriöt ovat usein yhteisiä ja vaativat yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. VIRT-toiminta on perustettu tukemaan vakavien ja laajojen kyberhäiriöiden hallintaa. Toimintaa laajennetaan asteittain kattamaan koko julkista hallintoa.
  
Uusi VAHTI-portaali ja ohjeiden rakenneuudistus
• Miten uusi ohjeistorakenne tukee kuntasektoria
 
Laajasti käytössä oleva tieto- ja kyberturvallisuuden VAHTI-ohjeisto on uudistumassa. Samalla kehitetään uusi käyttäjälähtöisempi portaali. Muutoksessa huomioidaan aikaisempaa paremmin erilaiset käyttötarpeet. Kehittämistyön yhteydessä selkeytetään myös VAHTI-tietoturvavaatimuksia.

VIRT-toimintaan liittyviä kysymyksiä:
- Miten vakavia kyberhäiriötilanteita voidaan hallita yhteistyössä?
- Mitä on VIRT-toiminta?
- Miten VIRT-toiminta tukee kuntasektoria selviytymään paremmin laajoista kyberhäiriötilanteista?
- Mitä VIRT-toiminta merkitsee yksittäisen kunnan näkökulmasta?

VAHTI-uudistukseen liittyviä kysymyksiä:
- Miten VAHTI-ohjeisto ja sivusto on uudistumassa?
- Mitä tapahtuu VAHTI-tietoturvavaatimuksille?
- Miten VAHTI-ohjeet tulevat kunnan tietoturvallisuuden kehittämistä?


Ilmoittaudu nyt kuntien kyberturvallisuuspäiville 4.-5.10.2016

Ilmoittaudu


Paluu etusivulle

Kirsi Janhunen

Kirsi Janhunen, erityisasiantuntija, valtiovaraniministeriö

Kirsi Janhunen toimii valtiovarainministeriön JulkICT:ssä julkisen hallinnon ICT:n ohjaus- ja kehittämistehtävissä. Hänellä on laaja kokemus julkisen hallinnon ICT-palveluista sekä vakavien kyberhäiriötilanteiden hallinnasta.