Kuntien kyberturvallisuuspäivät

Tietosuoja ja digitalisaatio – miten tietosuoja tukee digitalisaatiota?

Reijo Aarnio - Tietosuojavaltuutettu


Ilmoittaudu nyt kuntien kyberturvallisuuspäiville 4.-5.10.2016

Ilmoittaudu


Paluu etusivulle

Reijo Aarnio

Reijo Aarnio, tietosuojavaltuutettu, Tietosuojavaltuutetun toimisto

Reijo Aarnio on toiminut tietosuojavaltuutettuna vuodesta 1997 lähtien.
Tehtävässään hän käsittelee ja ratkaisee henkilötietojen ja luottotietojen
käsittelyä koskevia asioita siten kuin henkilötietolaissa ja luottotietolaissa
säädetään sekä hoitaa muut mainituista laeista johtuvat tehtävät.
Hän seuraa näiden tietojen käsittelyn yleistä kehitystä ja tekee tarpeelliseksi
katsomiaan aloitteita. Lisäksi hän huolehtii toimialaansa kuuluvasta
tiedotustoiminnasta sekä henkilötietojen käsittelyyn liittyvästä kansainvälisestä
yhteistyöstä.