Kuntien kyberturvallisuuspäivät

Huoltovarmuuskeskuksen kyberturvallisuusohjelma

Sauli Savisalo - johtaja, infrastuktuuriosasto

Huoltovarmuuskeskuksen puheenvuorossa nousevat esille kyberturvallisuuden kehittämisen ja toteuttamisen eri vaiheissa tehtävä yhteistyö teemalla ”Verkostoitunut uhka vaatii verkostoituneen puolustuksen”.

Eräänä verkostotoiminnan mallina esityksessä avataan Huoltovarmuuskeskuksen toteuttamaa kriittisen infrastruktuurin suojaamista merkittävästi parantavaa KRIVAT-yhteistoimintaympäristöä, jonka vastuut on nyt siirretty Suomen Erillisverkot Oy:lle. Yhteistoimintaan ja tiedonvaihtoon osallistuu merkittävä joukko valvomoja ja järjestelmänhallintakeskuksia tiukasti määritellyssä luottamusyhteisössä. Järjestelmä palveluineen toteutetaan voittoa tuottamattomalla liiketoimintamallilla. Päätöksenteko yhteisössä on osuuskuntatyyppistä ja tiedonvaihto sekä keskinäinen avunanto perustuvat selkeisiin sopimuksiin. Yhteisössä on myös viranomaistoimijoita ja -palveluja. Toiminta yhteisössä palvelee kunkin osallistujan häiriönhallintaa olipa kyse fyysisistä onnettomuuksista tai vaikkapa laajoista kybermyrskyistä.

Huoltovarmuuskeskus on myös käynnistänyt oman KYBER 2020 –ohjelmansa valmistelun. Esityksessä avataan ohjelman tavoitteita, periaatteita ja etenemistä. Ohjelma on suunnattu elinkeinoelämän kyberturvallisuuden parantamiseen ja sitä kehitetään erityisesti huoltovarmuudelle kriittisten yritysten tarpeisiin palveluyrityksien ekosysteemeissä. Palvelu- ja asiakasyritykset sekä Huoltovarmuuskeskus resursoivat ja ohjaavat yhteisesti ohjelman puitteissa toteuttettavat hankkeet. Innovaatio ja tuotekehitysvaiheen jälkeinen tuotanto rakentuu normaaleista palvelu- ja ansaintamalleista.

KYBER 2020 –ohjelma puitteissa tavoitellaan innovaatio- ja tuotekehitysympäristöä sekä verkostoituneita palvelumalleja, jotka huoltovarmuuden lisäksi tukisivat myös Suomen tietoturvateollisuuden kehitystä ja kilpailukykyä.


Ilmoittaudu nyt kuntien kyberturvallisuuspäiville 4.-5.10.2016

Ilmoittaudu


Paluu etusivulle

Sauli Savisalo

Sauli Savisalo, johtaja, infrastruktuuriosasto, Huoltovarmuuskeskus

Sauli Savisalo (s. 1956) on koulutustaustaltaan teknisesti koulutettu yleisesikuntaupseeri (evp) sekä tekniikan lisensiaatti. Hänen erikoisalanaan ovat varautumisen näkökulmasta muun muassa tietotekniikka sekä tieto-, kyber- ja yritysturvallisuus.

Sauli Savisalon työkokemukseen kuuluvat muun muassa noin 20 vuoden aikana puolustusvoimien ja puolustushallinnon teletoiminnan, johtamisjärjestelmien, tietoturvallisuuden sekä tietohallinnon kehittäminen. Savisalo on työskennellyt kahdeksan vuotta Huoltovarmuuskeskuksessa vastuualueenaan suomalaisen yhteiskunnan ICT-varautuminen. Nykyisin hän toimii Huoltovarmuuskeskuksen infrastruktuuriosaston päällikkönä ja vastaa digitaalisen yhteiskunnan varautumisen edistämisen lisäksi myös finanssialan sekä logistiikan varautumisen edistämisestä. Yhtenä keskeisenä osa-alueena on erityisesti elinkeinoelämän kyberturvallisuuden edistäminen.