Kuntien kyberturvallisuuspäivät

Tuija Kuusisto - Erityisasiantuntija

Näkökulmia tietoturvasäännöstön päivittämiseen

  • Julkisesta hallinnosta kerättyjä kokemuksia nykyisistä tietoturvasäännöksistä
  • Tietoturvasäännösten kansainvälisen vertailun tuloksia
  • Tietoturvasäännösten tavoitetilasta

Jatkuvuudenhallinta maakuntien tietohallinnon ja ICT-palveluiden järjestämisessä

  • Maakuntien ICT-palveluja koskevan haastattelututkimuksen tuloksia
  • ICT-palvelujen järjestämisvaihtoehtojen arviointia
  • Maakuntien ICT-palvelujen tavoitetilasta

 

Ilmoittaudu nyt kuntien kyberturvallisuuspäiville 4.-5.10.2016

Ilmoittaudu


Paluu etusivulle

Tuija Kuusisto

Tuija Kuusisto, eritysasiantuntija, 
Valtiovarainministeriö

Tekniikan tohtori Tuija Kuusisto toimii erityisasiantuntijana ja turvallisuuspäällikkönä valtiovarainministeriössä sekä sivutoimisesti Turvallisuuskomitean sihteeristössä ja dosenttina Maanpuolustuskorkeakoulussa. Hänen osaamisalueitaan ovat ICT-strategiat, tiedonhallinta päätöksenteossa sekä kyberturvallisuuden johtaminen. Hän on julkaissut noin 70 tieteellistä artikkelia kansainvälisissä ja kansallisissa journaaleissa, konferensseissa ja kirjoissa.