Typogafia

Painotuotteet: julkaisut, esitteet (myös sähköiset) ja ilmoitukset

FCG:n Virallinen fontti on Trade Gothic. Extended- ja Bold Extended -leikkauksia käytetään ensisijaisesti otsikoissa ja ingresseissä. Leipäteksti on Trade Gothic LT Std, leikkaus Light. 

Trade Gothic


Office-asiakirjat ja -esitykset 

Verdana


Word-asiakirjoissa, kuten tarjoukset ja raportit sekä PowerPoint-esityksissä ja Excel-tiedostoissa käytettävä fonttiperhe on Verdana