Miten parantaa resurssitehokkuutta ja lisätä kotimaisen uusiutuvan energian hyödyntämistä vanhassa kaupunginosassa?

Älykäs Rantakylä-Utra

Suomen pitkän aikavälin tavoitteena on hiilineutraali yhteiskunta. Energian kokonaiskulutuksen on laskettava tuntuvasti ja kotimaisen uusiutuvan energian tulisi kattaa koko kulutus jo vuosisadan puoliväliin mennessä. Tämä vaatii systemaattisia toimenpiteitä energiankulutuksen laskemiseksi ja samaan aikaan investointeja kotimaisten uusiutuvien energioiden hyödyntämiseen.

Miten tämä saadaan aikaan Rantakylä-Utrassa? 

Älykäs Rantakylä-Utra -hankkeessa keskitytään tunnistamaan sellaisia paikallistason toimenpiteitä, joilla energiatehokkuutta saadaan parannettua ja kotimaisten uusiutuvien energioiden osuutta kasvatettua. Hankkeessa kartoitetaan ja mallinnetaan ne keinot, joilla Rantakylä-Utra muutetaan energia- ja resurssitehokkuudeltaan nykyaikaiseksi "älykkääksi" (Smart City) kaupunginosaksi. Hankkeen näkökulmat ovat kiinteistöenergia: rakennuskannan energiatehokkuuden parantaminen ja keinot, lähienergia: kotimaisten uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen alueella; liikkuminen ja kaupunkirakenne: jalankulun, pyöräilyn ja julkisen liikenteen houkuttelevuus ja edistäminen sekä digitalisointi: energia- ja resurssitehokkuuteen vaikuttavat digitaaliset palvelut ja tietotekniset ratkaisut.

Aru Logot