Miten parantaa resurssitehokkuutta ja lisätä kotimaisen uusiutuvan energian hyödyntämistä vanhassa kaupunginosassa?

Tavoitteet

Älykäs Rantakylä-Utra -hankkeessa keskitytään tunnistamaan sellaisia paikallistason toimenpiteitä, joilla energiatehokkuutta saadaan parannettua ja kotimaisten uusiutuvien energioiden osuutta kasvatettua. Hankkeessa kartoitetaan ja mallinnetaan ne keinot, joilla Rantakylä-Utra muutetaan energia- ja resurssitehokkuudeltaan nykyaikaiseksi "älykkääksi" (Smart City) kaupunginosaksi. Hankkeen osatehtävät ovat:

  • Kiinteistöenergia: rakennuskannan energiatehokkuuden parantaminen ja keinot

  • Lähienergia: kotimaisten uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen alueella

  • Liikkuminen ja kaupunkirakenne: jalankulun, pyöräilyn ja julkisen liikenteen houkuttelevuus ja edistäminen

  • Digitalisointi: energia- ja resurssitehokkuuteen vaikuttavat digitaaliset palvelut ja tietotekniset ratkaisut.

Digitalisointi ja vuorovaikutus ovat koko hankkeen kokoavat teemat. 

Aru Logot