Miten parantaa resurssitehokkuutta ja lisätä kotimaisen uusiutuvan energian hyödyntämistä vanhassa kaupunginosassa?

Teemaryhmät

Hankkeessa koottiin neljä teemaryhmää, jotka lähestyvät Rantakylä-Utran energia- ja resurssitehokkuutta eri näkökulmista. Nämä ovat:

  1. Kiinteistöenergia: rakennuskannan energiatehokkuuden parantaminen ja keinot
  2. Lähienergia: kotimaisten uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen alueella
  3. Liikkuminen ja kaupunkirakenne: jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen houkuttelevuus ja edistäminen
  4. Digitalisointi: energia- ja resurssitehokkuuteen vaikuttavat digitaaliset palvelut ja tietotekniset ratkaisut.

Ryhmät koottiin paikallisista asiantuntijoista, asukkaista sekä yritysten ja muiden kiinnostuneiden tahojen edustajista. 

Järjestäjinä toimivat Joensuun kaupunki ja FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.

Assat3