Miten parantaa resurssitehokkuutta ja lisätä kotimaisen uusiutuvan energian hyödyntämistä vanhassa kaupunginosassa?

Digitalisointi

Digitalisointiteemassa selvitetään, millaista osaamista ja resursseja Joensuussa on ekotehokkuuteen liittyvän tiedon digitaaliseen keräämiseen, käsittelyyn ja välittämiseen. Tähän liittyy niin rakennuskannan, liikkumisen, kuin energian tuotannon  ja energianjakelunkin resurssitehokkuus. Digitalisointeemassa ja sitä koskevan ryhmän työssä avautuu uusia näkymiä alan palvelujen kysyntään Joensuussa ja kansallisesti, jopa globaalistikin.

Keskeinen työkalu on 3d-kaupunkimalli, jossa kaikki hankkeen kartta- ja tulosaineistot ovat käytettävissä koko hankkeen ajan. Mahdollisimman suuri osa aineistoista avataan näille hankesivuille ja ne ovat kaikille osallisille maksuttomia. Malliin kootaan mm. kaikkien teemojen  perustiedot, jotka havainnollistavat alueen nykytilannetta ja konkretisoivat myöhemmissä vaiheissa harkittavien toimenpiteiden vaikuttavuutta.

Risti1