Miten parantaa resurssitehokkuutta ja lisätä kotimaisen uusiutuvan energian hyödyntämistä vanhassa kaupunginosassa?

Kiinteistöenergia

Teemaryhmässä selvitetään kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamisen keinoja. Näitä liittyy ainakin rakennusautomaatioon, lämmön talteenottoon, ostoenergian valintoihin, ylläpitoratkaisuihin sekä kuluttajien omiin valintoihin ja käyttäytymiseen. Myös tilojen lämmitys-, ilmastointi- ja valaistusratkaisut voivat olla tärkeitä. Aluksi selvitetään nykyisen rakennuskannan nykytila energiatehokkuuden kannalta sekä lähiajan korjausrakentamisen tarve. 

Tuloksena saadaan eri ikäisille rakennuksille arvioitua

  • ekotehokkuuden perusparantamisen kustannukset
  • keskimääräinen energiankulutus nykyisin
  • keskimääräinen energiansäästöpotentiaali

Yhteistyössä sidosryhmien kuten kiinteistönomistajien kanssa valitaan kolme tarkemmin tarkasteltavaa esimerkkikohdetta, joista laaditaan toimenpidekortit kustannusarvioineen. Nämä ovat sovellettavissa vastaaviin rakennuksiin muualla. Yrittäjät saavat mahdollisuuden luoda applikaatioita 3D-kaupunkimalliin energiansäästötuotteiden, kotimaisen uusiutuvan energian tuotantoteknologian ja muiden vastaavien palvelujen kehittämiseksi.

Hertta1